(12.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Pokud se nemýlím, mohu přistoupit k tomu, že přečtu návrh závěrečného usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 281, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 275. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, pro bylo 172, nikdo proti. Takže návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi. Končím třetí čtení této předlohy.

Pan ministr Jiří Pospíšil má příležitost k nám promluvit.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Chci opět poděkovat, dámy a pánové, protože tento zákon bude mít přímý dopad pro naše občany, zjednoduší vybírání informací z rejstříku trestů a občané do budoucna nebudou muset při správním řízení předkládat výpisy z rejstříku trestů. Takže vám děkuji, protože má to jasný a pozitivní dopad pro občany České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní budeme projednávat bod

 

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 286/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Petr Gandalovič a zpravodaj zemědělského výboru poslanec František Novosad. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 286/2.

Otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím.

Ptám se, zda pan ministr chce vystoupit se svým prohlášením. Nebude to považováno za otevření rozpravy, protože vystupujete za navrhovatele.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, dovolte, abych podpořil to, abyste a) přijali tento zákon ve třetím čtení, b) - jak potom udělám ve svém stanovisku vůči jednomu pozměňovacímu návrhu - je to pozměňovací návrh poslance Jiřího Hanuše, potvrzuji, že byl připraven ve spolupráci s resortem, vydiskutován. Myslím si, že posune věci správným směrem. Chci vás také požádat o souhlasné hlasování pro tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím pana zpravodaje, jehož úloha nebude, pravda, nijak složitá zřejmě.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé dámy, vážení pánové, ve druhém čtení vládního návrhu byl podán panem poslancem Hanušem jediný pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 286. Doporučuji Sněmovně hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pana poslance Hanuše, pak hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, souhlasím. Námitky, předpokládám, ani nemohou být proti tomuto způsobu. Čili přistoupíme k hlasování, jak navrhl pan zpravodaj.

 

Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem pana poslance Hanuše, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 276, které je zahájeno. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, pro 162, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu přistoupit k závěrečnému hlasování. Bude o usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 286, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 277. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 180 poslanců bylo pro 165, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Takže mohu konstatovat, že jsme projednávání tohoto vládního návrhu zákona ve třetím čtení ukončili, poděkovat panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednání třetího čtení bodu

 

99.
Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících
a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 294/ - třetí čtení

 

Opět prosím pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a zpravodaje ústavněprávního výboru Stanislava Křečka, aby zaujali místo u stolku zpravodajů.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje Stanislava Křečka, aby nás seznámil se svou představou o tom, jak se vyrovnáme s návrhy, které jsou uvedeny v tisku 294/2.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, máme před sebou jednoduchou proceduru hlasování. Máme totiž jenom dva návrhy, a to je bod A - pozměňovací návrh obsažený v usnesení ústavněprávního výboru, bod B - pozměňovací návrh, který jsem přednesl ve druhém čtení. Je to změna části čtvrté, změna zákoníku práce.

Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích pod bodem A, potom o pozměňovacích návrzích pod bodem B.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám za návrh. Jsou nějaké námitky proti tomuto postupu hlasování? Pokud ne, přistoupíme k hlasování, jak pan zpravodaj navrhl, to znamená nejprve o bodu A. Stanoviska pana ministra a pana zpravodaje? (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 278. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, pro bylo 168, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu B. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vzhledem k tomu, že je to můj vlastní návrh, tak kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 279. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, pro bylo 168, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nemýlím-li se, mohu přistoupit k formulaci závěrečného usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 294, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 280. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, pro 169, nikdo proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Mohu ukončit třetí čtení s poděkováním panu zpravodaji i panu ministrovi, který se opět ujme slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Pane předsedající, dámy a pánové, chci poděkovat, protože tento návrh zákona je klíčový pro změnu vnitřní práce na soudech. Posilujeme postavení vyšších soudních úředníků.

Závěrem chci také říci, že jsme na této schůzi přijali celkem devět zákonů z oblasti resortu spravedlnosti, které jsou klíčové pro reformu české justice. Chci vám tímto poděkovat, protože pokud by se tyto zákony naplnily a zrealizovaly, budou mít velký vliv na fungování českých soudů a velký vliv na délku soudního řízení. Ještě jednou díky. Pokusíme se je v krátké době zrealizovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře.

 

Přistoupíme k projednání posledního bodu ve třetím čtení, dámy a pánové, kterým je bod

 

104.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 283/ - třetí čtení

 

Prosím opět pana ministra zemědělství Petra Gandaloviče a zpravodaje Pavla Kováčika, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme k dispozici ve sněmovním tisku 283/2.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP