(11.40 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, letos uplynulo 75 let od počátku strašné tragédie ukrajinského lidu, hladomoru, který měl za následek miliony obětí. K tomuto hladomoru přijalo usnesení jak OSN, tak přijaly usnesení také parlamenty různých členských států. Myslím, že je velmi na místě, aby k tomuto přijala usnesení i Česká republika prostřednictvím Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Usnesení bylo projednáno zahraničním výborem. Zahraniční výbor toto usnesení přijal. Doporučil ho Poslanecké sněmovně přijmout. Vy ho máte předložené na svých lavicích. Prosím, aby Poslanecká sněmovna toto usnesení přijala.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Petra Krilla, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Jedná se usnesení č. 92 ze dne 28. listopadu, které vám bylo rozdáno na lavice. Takže prosím pana zpravodaje, aby to krátce uvedl. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážené kolegyně, kolegové, zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

vědoma si demokratických principů, na kterých je založena Česká republika, a nezapomínajíc na období dvou totalit, jimiž prošel český národ, u příležitosti 75. výročí hladomoru na Ukrajině v letech 1932 až 1933

s hlubokým zármutkem uctívá památku obětí hladomoru na Ukrajině, který byl v letech 1932 až 1933 zrůdným totalitním režimem záměrně vyvolán, aby zlomil odpor ukrajinského lidu k násilné kolektivizaci a zdeptal jeho národní sebevědomí,

vyjadřuje jménem českého národa hlubokou soustrast příbuzným a blízkým milionů lidí, již se stali obětí hladomoru, který úmyslně a cíleně vyvolal zločinný stalinský režim,

vyjadřuje svoji odhodlanost přispívat k prosazování mezinárodních principů, které by zabránily tomu, aby se v budoucnu mohla podobná tragédie kdekoliv na světě opakovat.

Děkuji. (Potlesk poslankyně Kateřiny Jacques.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se tedy hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Krill jako zpravodaj. Jenom bych prosil řádku ze zpravodajské zprávy.

 

Poslanec Petr Krill: Navrhuji, aby toto usnesení, které jsem v předcházejícím vystoupení přečetl, bylo přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahraniční výbor navrhuje toto usnesení schválit jako usnesení Poslanecké sněmovny. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 121, kterém jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 135 pro 92, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji a končím bod č. 61.

Dalším bodem našeho jednání je bod 62. Ještě než ho zahájím, oznámím stanovisko předsedů poslaneckých klubů, to znamená, že dnešní jednání by probíhalo do 14 hodin bez polední přestávky. Pokud nezaznamenám výrazný odpor Poslanecké sněmovny proti této dohodě předsedů poslaneckých klubů, tak tímto způsobem bude ukončen i dnešní jednací den. Odpor neznamenávám, beru to tak, že jste vzali na vědomí toto oznámení předsedajícího.

 

Dalším bodem je

 

62.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005)
a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality
na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách Republikového výboru
pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok 2007
/sněmovní tisk 229/

 

Tuto zprávu měl z pověření vlády uvést pan ministr vnitra Ivan Langer. Ptám se, protože ho tady nevidím, pana předsedy vlády, kdo ji uvede.

Ještě předtím, než udělím slovo paní ministryni obrany Vlastě Parkanové přece jen vzhledem k dotazům předsedů klubů a poslanců sdělím pořad schůze, protože to nejsou pevně zařazené body. Jsou to jenom body, které vyplývají ze schváleného pořadu schůze, které budou následovat po tomto bodu. Budu je tedy citovat.

Bodem 63 je Zpráva o situaci v oblasti migrace - sněmovní tisk 271, dále bod 64 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu - tisk 252, dále bod 65 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře - tisk 272, dále bod 66 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu - tisk 282, bod 67 Výroční zpráva o hospodaření České televize - tisk 284, bod 68 je Zpráva o peticích - tisk 291, bodem 69 je Informace o pojišťování vývozních a úvěrových rizik - sněmovní tisk 302. Jako pravděpodobně poslední, pokud na to dojde, by byl bod 70 Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2007 - tisk 303. (V sále je hluk.)

Protože pan ministr vnitra se blíží, tak nevyhlásím přestávku, jenom požádám Sněmovnu o shovívavost. Počkáme příchodu pana ministra vnitra, aby nemusela paní ministryně obrany zaskakovat za jeho zprávu. Bude to jistě efektivnější při projednávání, aby to uvedl ministr vnitra osobně. Požádám Sněmovnu o klid! (Ministr vnitra vchází do sálu.)

Pane ministře, já chápu vaše rozhořčení, ale jde to přesně podle pořadu schůze.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP