Stenografický zápis 23. schůze, 30. listopadu 2007


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec David Kafka
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Petr Braný
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání bylo přerušeno v 9.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Bohatec


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 348/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Šoltys


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Šoltys
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


73. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 /sněmovní tisk 317/

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Tomáš Kvapil


89. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Tomáš Úlehla
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Tomáš Úlehla


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Soušek


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


61. Usnesení Poslanecké sněmovny u příležitosti 75. výročí hladomoru na Ukrajině v letech 1932 - 1933

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Krill


62. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok 2007 /sněmovní tisk 229/

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Tomáš Kladívko


63. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 271/

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Kateřina Jacques


64. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 252/

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Daniel Petruška


65. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2006 /sněmovní tisk 272/

Poslanec Petr Bratský


66. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006 /sněmovní tisk 282/

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Pleva


67. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 284/

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Pleva


68. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 /sněmovní tisk 291/

Poslanec Ladislav Mlčák


69. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2007) /sněmovní tisk 302/

Poslanec Miloš Melčák
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Radim Fiala


70. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2007 /sněmovní tisk 303/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Radim Fiala


71. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2006 - 2007 /sněmovní tisk 304/

Poslanec Petr Pleva


72. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Pleva


75. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007 /sněmovní tisk 339/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze přerušena ve 13.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP