(9.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dimitrovovi. Nyní se o slovo přihlásil pan ministr, možná v tuto chvíli jako poslanec, Petr Nečas. On řekne sám.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji. Dámy a pánové, na základě jednání s Ministerstvem spravedlnosti a také sociálními partnery vám byl rozdán můj pozměňovací návrh, který je pouze upřesněním legislativně technického návrhu, který je součástí komplexního legislativně technického návrhu pana poslance Dimitrova, který pouze upřesňuje jím předložený pozměňovací návrh na základě jednání především s Ministerstvem spravedlnosti. Týká se to insolvenčního zákona. Návrh byl rozdán na stoly.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci v této funkci Petru Nečasovi. Hlásí se ještě někdo dále? Pokud ne, tak končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení této vládní předlohy. (V sále je velký hluk a neklid.)

Nyní přistoupíme k třetím čtením, tak jak to tady mám připraveno, přečtu vám čísla bodů: 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. To jsou třetí čtení, která mohou býti a snad budou dnes také projednána.

 

Takže v tuto chvíli přistupujeme k projednávání bodu

 

77.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského,
Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších
na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení
protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky
/sněmovní tisk 147/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Grospič a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Polanský. Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny, takže v tuto chvíli otevírám rozpravu. Přihlášky ovšem nemám. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Je příležitost pro závěrečné slovo navrhovatele, případně zpravodaje. Ano, pan poslanec Grospič využije tohoto práva.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložili jsme jako skupina poslanců do Poslanecké sněmovny návrh ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky. Chtěli jsme, abychom dostáli Ústavě České republiky, která v článku 2 odst. 2 říká, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Z tohoto a ne jiného ustanovení vychází předložený návrh zákona, který se nyní dostal do závěrečného třetího čtení a kde je navrženo jeho zamítnutí.

Chtěl bych říci, že se jedná o návrh zákona, který je v souladu s Ústavou České republiky. Ústava předpokládá, že lid má právo vykonávat podle ústavního zákona státní moc přímo, ale právě ty podmínky musí stanovit ústavní zákon a o to nám šlo. Zákon nespecifikuje, kdy se tak může stát.

Domníváme se, že jestliže například v současné době se diskutuje o tom, že by měla nová podoba smlouvy o Evropské unii projít rovněž referendem, k čemuž se také přikláníme, tak otázka umístění cizí vojenské základny na území České republiky s dalekosáhlými důsledky a riziky bezpečnostními, zdravotními je otázkou neméně závažnou. Lid České republiky by měl proto mít právo rozhodnout jako suverén v této zemi o takto závažné otázce. Není pravda, že v našem ústavním řádu nebyl precedent, kdy bylo takto již postupováno. Stalo se tak v případě ústavního zákona č. 515/2002 Sb., kdy lid rovněž rozhodoval o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Domníváme se, že tedy v tomto případě je na místě, aby lidé rozhodli. Opíráme se o skutečnost, že téměř v 19 obcích kolem dotčeného regionu proběhlo referendum či veřejná anketa, kde se lidé jednoznačně vyjádřili, že chtějí o této otázce hlasovat v referendu, a proto ať lidé chtějí, či v drtivé většině odmítají umístění cizí vojenské základny na našem území a dovolávají se slibů politiků od listopadu 1989, kteří shodně napříč všemi politickými stranami zprvu tvrdili, že nechtějí žádnou cizí vojenskou základnu na našem území, pak právě my, Komunistická strana Čech a Moravy, jsme si vědomi tohoto závazku a spolu se sociální demokracií předkládáme právě tento návrh ústavního zákona a opíráme ho mimo jiné i o proběhlá referenda v jednotlivých obcích, která tento požadavek zcela legitimně a zákonně stvrdila. Ano, občané chtějí o této otázce rozhodnout.

Prosím tedy, abyste při závěrečném hlasování zvažovali vůli lidí, aby nedošlo k naplnění slov třeba ministra Cyrila Svobody, který říká, že každé referendum je jenom zástěrka, za kterou se schovává odpovědnost poslanců, ale aby naopak poslanci ukázali, že si váží a respektují názorů občanů této země, občanů, kteří jim dali svůj mandát. Prosím vás jménem skupiny předkladatelů o podporu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu navrhovateli. Nyní prosím pana zpravodaje Polanského o jeho vystoupení, případně o návrh, jak budeme hlasovat. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslanec Jiří Polanský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, projednáváme potřetí, ve třetím čtení, návrh skupiny poslanců Grospiče, Jičínského, Bebarové-Rujbrové, Filipa, Šedivé a dalších na schválení ústavního zákona o referendu o umístění prvků protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky. Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné pozměňovací návrhy k tomuto původnímu návrhu, tak jsem přesvědčen, že stále přetrvávají námitky, které jsem avizoval již při prvém a následně i při druhém čtení.

Shrnu velmi stručně, že návrh je v rozporu s článkem 43 ústavy, neboť zásadní otázky týkající se bezpečnosti republiky náleží do působnosti vlády nebo Parlamentu České republiky. Další zásadní věc, že doposud není znám konečný text dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o umístění radaru na našem území. Návrh zákona by mohl umožnit zablokovat jakékoliv rozhodování o umístění protiraketové základny, respektive radaru, neboť podle návrhu je rozhodování o umístění tohoto prvku nebo této základny výlučně záležitostí celostátního referenda, ale zároveň obsahuje klauzuli, že pokud nebudou splněny všechny navrhované podmínky, referendum se nekoná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP