(9.30 hodin)
(pokračuje Polanský)

Tolik asi k základním nedostatkům, které, jak jsem řekl, přetrvávají od podání tohoto návrhu.

Návrhem se zabýval ústavněprávní výbor, který přijal usnesení, které zopakuji, neboť jsem informoval již ve druhém čtení, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh neschválila. Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, mám za to, že můžeme hlasovat rovnou o závěru, to znamená o závěrečném usnesení, zda Sněmovna kvalifikovanou většinou 120 hlasů poslanců přijímá, nebo nepřijímá, resp. zda schvaluje tento návrh ústavního zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji.

Myslím si, že v tuto chvíli je čas, abych přečetl usnesení, o kterém v zápětí dám hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky, podle sněmovního tisku 147."

Prosím, aby bylo změněno kvorum, protože je potřeba souhlasu 120. Sice vás odhlásím, ale nevidím v tom moc smyslu. Ale pan poslanec Hašek mě o to požádal a já mu nemůžu nic odmítnout. Věřím, že všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, jsou přítomni.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 164. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, hlasovalo 144 poslanců, pro bylo 76, proti 57. Potřebného kvora 120 hlasů nebylo dosaženo, a proto tento návrh nebyl přijat a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Děkuji panu navrhovali, panu zpravodaji. O slovo se přihlásil ministr Cyril Svoboda.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem nechtěl otevřít rozpravu a spíš mluvím jenom k těm, kteří se možná dívají na náš záznam, že pan poslanec Grospič nemluvil pravdu, protože já jsem neřekl, že jakékoliv referendum znamená schovávání se za svoji odpovědnost za vůli lidu, ale mluvil jsem o tomto referendu. O tom jsem hluboce přesvědčen. Nechci otevírat rozpravu, říkám to jenom pro ty, kteří se možná dívají na televizi, že mají pozorně poslouchat, co říká pan Grospič, protože ne vždycky je to pravda.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Není rozprava, pane poslanče. Bohužel, je mi líto.

 

Bod 79, kterému se budeme věnovat, je

 

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

 

Nacházíme se ve třetím čtení. Prosím pana ministra Jiřího Pospíšila, který už je připraven, a zpravodaje z petičního výboru, kterým ovšem nebudeme paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová, protože je omluvena, a bude jím paní poslankyně Hana Orgoníková.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se někdo? Nehlásí, takže rozpravu končím.

Ptám se pana ministra Pospíšila, zdali chce využít práva závěrečného slova. Není tomu tak. Namísto toho má závažné sdělení, že má náhradní kartu č. 7.

Prosím paní poslankyni Orgoníkovou, aby coby zpravodajka přednesla závěrečnou řeč, chce-li, anebo nám řekla, jak si představuje hlasování.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Ano. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, čili se můžeme věnovat projednávání zákona jako takového. Musím říci, že byl podán pouze jeden pozměňovací návrh. Ten je obsažen v usnesení petičního výboru č. 65 ze dne 22. května letošního roku. Jde pouze o to, že se mění účinnost. To znamená, že účinnost není dnem 1. července 2007, ale 15. dnem po jeho vyhlášení.

Čili navrhuji, abychom hlasovali o tomto jediném pozměňovacím návrhu, a potom bych vás požádala, abyste nechal hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji, paní poslankyně. Myslím, že není třeba hlasovat o postupu, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který byl právě zmiňován. Prosím o stanovisko pana ministra. (Kladné.) Stanovisko paní zpravodajky. (Také kladné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 165. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 151 poslanců, 138 bylo pro, 1 byl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování o usnesení, které právě přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 179, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek: ze 151 přítomných 145 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu pogratulovat panu ministrovi, paní zpravodajce poděkovat. Pan ministr se přihlásil o slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jen drobný epilog. Chci vám poděkovat za to, že jsem dnes přijali úpravu, která bude přikazovat vězňům, aby pracovali pro obce, kraje a jejich subjekty. A chci vás pouze upozornit na to, že ministerstvo již nyní má připravenou právní úpravu a v nejbližší době bude poslána do Poslanecké sněmovny, která bude obsahovat myšlenku, že vězni nebudou moci odmítnout práci ani u soukromých subjektů. To znamená chceme tím plně naplnit filozofii, že vězeň, pokud je zdravotně způsobilý a je-li zde nabídka práce, pak musí pracovat. Takže budu rád, když i druhou část této legislativní změny v příštím roce projednáme, a pokud ji podpoříte, posílíme tím zaměstnanost vězňů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji vám, pane ministře. Viděl jste jednoznačný souhlas Sněmovny s tímto vaším záměrem.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 188/ - třetí čtení

 

Prosím, aby ke stolku zpravodajů zasedl opět ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Petr Nečas a zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 188/2.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se pan ministr Petr Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych připomněl cíle předkládané novely, které mají umožnit vládě České republiky, aby v souladu s mezinárodními smlouvami a právem Evropského společenství přijala v případě nepříznivého vývoje na trhu práce reciproční nebo ochranná opatření a zcela nebo částečně pozastavila uplatňování předpisů Evropských společenství, které se týkají volného přístupu na trh práce.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP