(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o odpověď paní ministryni Džamilu Stehlíkovou.

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Vážená paní předsedající, dámy a pánové, paní kolegyně, těší mě zájem Sněmovny o problematiku lidských práv. A věřím, že s paní poslankyní budeme pracovat i nadále, ať už na půdě komise pro rovné příležitosti, nebo při dalších společných aktivitách v oblasti ochrany lidských práv.

Jak víme, jak evropský rok rovných příležitostí, tak programové prohlášení vlády souzní, a to v otázce ochrany svobody lidských práv a prevenci diskriminace. Úsilí této vlády bude zamířeno a je zamířeno především na vymáhatelnost práva, to znamená aby účinná ochrana před diskriminací na základě věku, pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického či rasového původu byla účinně vymáhatelná v praxi. Tomu slouží jak ten rok rovných příležitostí, který dle mého názoru především připraví půdu a veřejnost k tomu, aby pochopila význam antidiskriminačních opatření, protože podle posledních průzkumů Eurobarometru pouze čtyři z deseti občanů vědí, že diskriminace může být trestná, a velice malé procento občanů, pouze třetina, také ví, kam se má obrátit, pokud se cítí být obětí diskriminace.

Tato kampaň, Evropský rok rovných příležitostí, pomůže také i přijetí antidiskriminačního zákona, což je jedna z priorit programového prohlášení vlády. Antidiskriminační zákon právě má zajistit institucionálně a právně vymáhatelnost práva v případech diskriminace a především v oblastech přístupu ke vzdělání, k zaměstnání, ke zdravotní péči, k sociálním službám a dalším společenským veřejným statkům.

V současné době antidiskriminační zákon je připravován. O tom jsme diskutovali i na půdě komise pro rovné příležitosti; věřím, že k tomuto tématu se vrátíme znovu, jak jsme plánovali. Zrovna dnes jednala Legislativní rada vlády, která tento zákon projednávala. A cílem tohoto zákona je mimo jiné naplnit i směrnici Evropské unie, aby nedošlo k postihu z hlediska toho, že tento zákon jsme měli přijmout už v roce 2004. Bohužel za minulé vlády, tedy za vlády sociální demokracie, k přijetí tohoto zákona nedošlo a tento nemilý dluh nejenom před Evropskou unií, ale především před občany této země musíme plnit dnes.

Pokud jsem pochopila, byla jsem tázána také na zahájení roku rovných příležitostí. Je to tak. Chtěla jste také slyšet můj názor na projev pana premiéra. Předem musím předeslat, že Česká republika je jedinou evropskou zemí, kde na zahájení roku rovných příležitostí byl přítomen premiér, což je věc, která vlastně význam této události pro veřejnost ještě zdůrazňuje. Na polovině zahájení byl přítomen eurokomisař, v našem případě byl přítomen i eurokomisař Špidla, a také jsem byla přítomna já jako ministryně vlády, která odpovídá za otázku lidských práv a ochranu práv menšin.

Co se týče samotného projevu, musím předeslat, že základní hodnoty svobody, rovných příležitostí, ochrany lidských práv jsou společné všem demokratickým stranám, ať už na pravici, na levici nebo v politickém středu, že základní hodnoty demokratické společnosti, na kterých stojí tento stát, jsou pro nás společné, protože nehledě na rozdílná hodnotová východiska jsme se všichni dohodli na tom, mám na mysli demokratické strany, že společně vytvoříme institucionální rámec, který zajistí spravedlivý právní řád. Na tom se můžeme shodnout. Ovšem otázka toho, do jaké míry na realizaci rovných příležitostí se bude podílet individuum a jakým způsobem se do toho procesu zapojí vlastní angažovaností občanskou nebo do jaké míry do toho procesu vstoupí stát, toto je otázkou již buď politického názoru, nebo také individuálního přesvědčení.

Já osobně ten projev pana premiéra chápu tak, že bylo zapotřebí zdůraznit význam angažovaného občana, který uvažuje o svých lidských právech jako zodpovědná… (Předsedající je upozorňována z pléna na čas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní ministryně... Já vás prosím, aby na mě nikdo nepokřikoval z jednací síně. Nechávala jsem domluvit ostatní, předtím interpelující poslance a dokázala bych také sama sdělit paní ministryni, že uplynul čas vyhrazený pro její interpelaci.

Omlouvám se vám, paní ministryně, za ty nezdvořilosti, které se bohužel stávají zvykem, a prosím k doplňujícímu dotazu paní poslankyni Čurdovou.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministryně, je mi velice líto to, jakým způsobem jste mi odpověděla, protože chápu, že v té vládě, ve které sedíte, to se svými názory máte velice obtížné. A jsem přesvědčena o tom, že víceméně jste si vědomi jako zelení toho, že tato vláda připravuje určité konzervativní kroky, které mohou ohrozit postavení například žen v České republice. A je mi líto, že strkáte hlavu do písku a že nechcete odpovědět upřímně, otevřeně, protože váš projev byl sice zajímavý, ale byl naprosto nekonkrétní. A jako zelení se tváříte tak jako ty pověstné opičky: Nevidím, neslyším, nemluvím.

Ale pan premiér mluvil. A já si myslím, že tím, že jste reprezentanty této problematiky, že byste měli tuto problematiku daleko více razantněji prosazovat, a to nejenom ve vládě, i na veřejnosti. S vaší odpovědí opravdu spokojena nejsem. A je také zajímavé, a já samozřejmě přijímám tu hozenou rukavici, kterou jste mi hodila, která se týká další spolupráce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S odpovědí paní ministryně Džamila Stehlíková.

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Dvě věci bych chtěla podotknout. Za prvé. Není mi známo, že by tady tato vláda připravovala jakási opatření, o kterých se tady temně zmínila paní poslankyně, která by měla utlačovat ženy. To je opravdu pro mne novinka. A myslím si, že paní poslankyně by měla pak uvést zdroj, ze kterého čerpá, a co konkrétně má na mysli. Jaká konkrétní fakta a argumenty.

A druhá věc. Ano. Pan premiér na zahájení roku rovných příležitostí mluvil. Ano. Já také na zahájení roku rovných příležitostí promluvila. A promluvil také eurokomisař Špidla. Paní poslankyně, v naší zemi máme svobodu slova.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla odpověď paní ministryně Džamily Stehlíkové.

Osmou interpelaci vznese pan poslanec Petr Braný na ministra Aleše Řebíčka ve věci výstavby dálnice D3. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové.

Vážený pane ministře, v souvislosti s dálnicí D3 se objevují různé otázky, na které neznáme odpověď. Jedna věc je zřejmá, totiž že stát přistupuje k výstavbě dálnice z Prahy do Českých Budějovic a dále až na rakouské hranice velice laxně. Podle posledních informací se razantnější výstavba dálnice D3 rozběhne až po roce 2010. Hlavním problémem jsou samozřejmě peníze. Aktuální a hlavně perspektivní situace Státního fondu dopravního infrastruktury je notoricky známá. Ale uvažované využití financí z operačních programů Doprava a v příštích sedmi letech z Evropské unie či řešení půjčkou od Evropské investiční banky naráží na to, že je nutné předfinancovat projekt ze státního rozpočtu. Ale nejenom na to. Také se zatím údajně podařilo skoupit jen 2/3 pozemků, a tedy asi bude obtížné zahajovat projekty a hledat na ně financování, když tyto projekty nejsou řádně připraveny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP