(16.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře.

Čtvrtým vylosovaným k interpelaci ústní je pan kolega Jan Bauer. Ale - nevidím ho v jednacím sále. Opakuji jeho jméno, pokud je náhodou v kuloárech.

Není-li ale zde, jeho interpelace propadá a dostáváme se k páté interpelaci. Tou je interpelace pana poslance Karla Korytáře na pana ministra Aleše Řebíčka ve věci navýšení počtu členů dozorčí rady Českých drah. Slovo má pan poslanec Karel Korytář. Prosím.

 

Poslanec Karel Korytář: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, České dráhy, akciová společnost, procházejí v posledních letech náročným obdobím své transformace. V nejbližších týdnech a měsících dojde k nejzásadnější změně, a to k oddělení hlavní činnosti, tj. nákladní dopravy, takzvaného karga, od dopravy osobní. V tomto kontextu bych očekával, že dozorčí rada Českých drah zůstane v podobném složení, případně dojde k jejímu zeštíhlení. Nicméně rozšíření dozorčí rady vyvolává ve mně určité otázky. Ty bych teď tlumočil panu ministrovi.

Má navýšení znamenat, že dojde k určité lepší organizační či ekonomické přípravě zejména ve vztahu k osobní dopravě, která je z těch dvou činností více ohrožena?

Za další. Klíčem pro obsazení zbývajících míst bude klíč politický, či odborný?

Dále. Tím, že bude dovolován jeden člen za odbory, bude tato volba znamenat, řekl bych, určitý čas. To znamená: Bude moci dozorčí rada vykonávat svou činnost zejména v tom kontextu týdnů, měsíců, do oddělení těch hlavních činností?

A za poslední. Navýšení členů i volba jednoho zástupce odborů s sebou nese náklady. Budou tyto náklady adekvátní očekávanému přínosu právě při rozšíření této dozorčí rady?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. A prosím o odpověď pana ministra Aleše Řebíčka. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, zvýšení počtu členů dozorčí rady je dnes ve fázi úvah. Je to ve fázi úvah, kdy jednám řekněme o tom i s Odborovým sdružením železničářů.

Ten cíl je v podstatě jednoznačný. Vzhledem k tomu, že nás čeká ta segmentace či restrukturalizace, jak pan kolega zmínil, si myslím, že by měla dozorčí rada být složena minimálně ze všech zástupců politických stran koaličních i samozřejmě ze zástupce opozičního. Mělo by tu být posíleno eventuálně i Ministerstvo dopravy, které za to gesčně odpovídá, a samozřejmě i Odborové sdružení železničářů. Ale znovu podotýkám - je to teprve ve fázi úvah a jednání.

Co se týče toho navýšení, to nebude mít přímý vliv na osobní dopravu, nebo resp. na zajištění osobní dopravy. Nicméně je jednoznačné, že segmentace nebo restrukturalizace bude navržena tak, aby se nedotkla osobní dopravy negativně.

A to třetí? Co se týče nákladů, to je samozřejmě součástí toho jednání, které máme s Odborovým sdružením železničářů. Samozřejmě to přinese nějaké náklady s tím spojené. A právě proto jednáme i o termínu, kdy by k tomu došlo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla odpověď pana ministra. Pokud má pan poslanec zájem, je teď správná chvíle na vznesení doplňujícího dotazu. Prosím.

 

Poslanec Karel Korytář: Já bych měl ještě jeden dotaz na pana ministra. Minulá dozorčí rada, nebo ta dosavadní, i řídící výbor přijaly usnesení. Když jsme zmínili osobní dopravu, zejména k této osobní dopravě - aby svá další rozhodování podmínily tím, že bude přijato politické rozhodnutí právě k tomuto rozdělení těchto činností základních nebo těch nejhlavnějších, zejména proto, aby byla jednak organizačně i ekonomicky zajištěna zejména osobní doprava, která je páteřní dopravou pro veřejnou dopravu.

Chtěl bych se zeptat tedy pana ministra, jestli v této věci vláda jednala, protože tady tato usnesení byla namířena samozřejmě k rozhodnutí vlády. Jde zejména o to, že nejde o žádné fasování peněz z eráru, ale jde o prostředky, které se dotýkají prokazatelné ztráty provozování dopravy, zejména té koridorové. Takže o tento problém jde. A zajímalo by mě, jestli vláda v této věci jednala či bude jednat, protože tato podmínka i ze strany jednak koaličních partnerů, ale i hospodářského výboru, byla už vznesena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S odpovědí pan ministr Aleš Řebíček. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Samozřejmě nemá asi cenu předstírat, že na hospodářském výboru jsme to neřešili. Řešíme to i méně oficiálně. Samozřejmě, celková segmentace nebo restrukturalizace bude dělána tak, aby byla komplexní a neměla samozřejmě žádné dopady. My víme, že se jedná zhruba o nějakých 640 mil. korun, které v rámci ZDO je potřeba dofinancovat. Je třeba dofinancovat osobní dopravu. A pokud ta segmentace proběhne, tak tyto peníze musí být osobní dopravě přiznány. Nechci říci, že na tom to bude založeno, ale chci říci, že to bude jednoznačně jeden z pilířů té segmentace.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Tím jsme se vyrovnali s pátou interpelací.

Šestou vznáší poslanec David Rath na ministra Ivana Langra ve věci práce Ministerstva vnitra I. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, tak takto to vypadá. Ministr Julínek se koupe se Senátem na Bali místo toho, aby plnil své povinnosti ministra. Druhý ministr, Langer, je bůhvíkde místo toho, aby plnil zde své povinnosti poslance a ministra. Jestli náhodou nejel zase na Seychely - chytat Krejčíře třeba. Premiér místo toho, aby minulý týden plnil povinnosti premiéra v této Sněmovně, si šel zase zabruslit. No to je mi pěkná vláda! Za 140 tisíc měsíčně takto plní své povinnosti! Já si myslím, že si toho snad někdy někdo všimne, jak to zde vypadá.

Čili já bych prosil paní předsedající, aby poučila členy vlády, že jejich povinností ze zákona a z Ústavy České republiky je být v této Sněmovně, být zde přítomen. A jakési omluvy? Mě by zajímalo, proč pan ministr Langer zde není. Jestli se těch interpelací tak bojí?

A k té vlastní interpelaci. Zkrátím to. Ona se týká těch Seychel a pana Krejčíře. Chtěl jsem se optat pana ministra Langera, jestli mu není hloupé, že v situaci, kdy Jihoafrická republika zadržela pana Krejčíře, on svolá tiskovku a nechává se fotit a filmovat s fotkami pana Krejčíře. Jako by ho chytl sám! Přitom všichni víme, že ho nechytla ani česká policie. A jestli na tom měl někdo zásluhu, tak to byla česká rozvědka. A místo poděkování on pana ředitele této rozvědky odvolal. Čili nejen to, že si přivlastnil výsledky práce někoho jiného, ale ještě místo poděkování toho člověka vyhodil. Takové jednání podle mého soudu nelze označit jinak než jako jednání morálně zcela invalidní.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Na vaši interpelaci vám bude v řádné lhůtě odpovězeno.

A já prosím nyní paní poslankyni Annu Čurdovou, která byla vylosována jako sedmá a vznáší svou interpelaci na paní ministryni Džamilu Stehlíkovou ve věci kampaně. Prosím.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené torzo vlády. Vážená paní ministryně, já jsem velice ráda, že jste dneska přítomna, protože jak jsem slyšela, už minulý týden vás chtěla moje kolegyně interpelovat v podobné záležitosti. Ale vidím, že takový ten zelený vítr, který jste chtěli vnést do Sněmovny, nám dneska někam uletěl. Myslím, že jste si hodně rychle osvojili manýry jiných kolegů, kteří se interpelacím vyhýbají.

No, nicméně k meritu věci. Já jsem interpelovala pana premiéra ve věci vládní kampaně Evropské unie k roku rovných příležitostí. Vy jste na tom zahájení byla také. Chtěla jsem se vás tedy zeptat, jak vy jako zelení, kteří jsou v podstatě nositeli této problematiky ve vládě, a jak vy, která jste zodpovědná za realizaci lidskoprávní otázky, se stavíte k projevu a vystoupení pana premiéra. Ptám se, protože jsem zatím nezaznamenala jedinou vaši reakci.

Pan premiér tady zároveň odpověděl na mé otázky, které jsem mu kladla, že ví, ví, ví. A já se chci zeptat vás, protože předpokládám, že také víte: Jak tedy konkrétně budete s touto problematikou pracovat a jak konkrétně budete odstraňovat tyto nerovnosti, které se v České republice objevují, které tady existují? A jak budete i v rámci vlády reagovat na konzervativní revoluci, kterou kolegové z ODS pomalu, ale jistě připravují? Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP