(15.00 hodin)
(pokračuje Čurdová)

Pane premiére, skutečně nevíte, že v České republice berou ženy za stejnou kvalitu a ve stejných pozicích o čtvrtinu méně než muži? Skutečně nevíte, že pro zákon o registrovaném partnerství hlasovali v minulém období pouze dva odvážní poslanci z vaší politické strany?

Dovolte mi na závěr možná trochu osobní otázku, kterou jste také zmínil ve svém vystoupení. Myslíte si, že rodičovství a otcovství není také výsadou, že jste tuto výsadu vztáhl pouze na ženy?

Děkuji předem za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, paní poslankyně. Odpoví předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za otázky. Na první otázku odpovídám vím, na druhou otázku odpovídám vím a na třetí otázku odpovídám vím.

To by bylo asi na odpověď málo. Vrátím se k zahajovacímu projevu roku rovných příležitostí EU, kde jsem měl tu čest a možnost vystoupit jako první spíkr. Umožnilo mi to vést polemiku s politikou rovných příležitostí a ukázat svůj pohled na to, co já vidím - byl to osobní projev - pod politikou rovných příležitostí. Mrzí mě, že z projevu nemohu citovat. Kdybych věděl, čeho se bude vaše interpelace týkat, některé pasáže bych si vzal s sebou.

Úplně v úvodu jsem poznamenal, že mě potěšilo, že se v EU přestává používat socialistická rovnost nebo rovnost výsledku, ale používá se konzervativní rovnost příležitostí. To byla pro mě příjemná změna a jsem velmi rád, že Evropská komise, přestože je v ní Vladimír Špidla, má dnes spíše středopravicový charakter. Možná právě proto.

Uvedl jsem několik typických příkladů, kde vidím přístup, jak řešit rovnost příležitostí pro různé skupiny obyvatel, které jsou diskvalifikovány, které nemají rovný přístup k jakémukoliv běžně dostupnému statku. Uvedl jsem, že samozřejmě je nutné rušit některé investiční pobídky, speciálně na těch segmentech trhu, kde existuje už dnes trh saturovaný a kde je vyrovnaná konkurence, protože dochází k diskrepancím trhu. Proto pro rovnost příležitostí je nutné uchovat rovnost přístupu všech těchto subjektů buď ke stejnému právnímu, nebo institucionálnímu zakotvení.

Dále jsem uvedl: Abychom dosáhli rovnosti přístupu a příležitostí ke vzdělání, musíme nakonec jít k modelu, který to umožňuje, a to je součinnost soukromého financování ať školného nebo odložené platby nebo něčeho jiného, které způsobuje, že z dnešního stavu, kdy může dostudovat pouze 8 % dětí ze sociálně slabých skupin, vystuduje nakonec 30 až 35 % i více.

Dále jsem uvedl: Abychom mohli zavést rovnost příležitostí ve zdravotnictví a solidaritu zdravých s nemocnými a mladých se starými, regulační poplatky jsou to, co do tohoto systému zavádí tuto spravedlnost, o kterou nám jde.

Uvedl jsem celou řadu příkladů, jak si představuji já rovnost příležitostí.

Také jsem uvedl, že u osob se změněnou pracovní schopností, invalidních, postižených, hendikepovaných nikdy nemůže jít o rovnost příležitostí v tom smyslu, jak to chápeme, a proto je nutné tento hendikep vyrovnat státním podílem, který hendikep vyrovnává. Z povahy věci není možné mít rovnou příležitost jen na základě tržních mechanismů.

Také jsem uvedl, že žena tím, že rodí a má tuto výsadu, je samozřejmě hendikepovaná ve vztahu k muži. Může se rozhodnout děti nemít, a pak diskvalifikována není. Pokud se rozhodne děti mít, musí být hlavně zákoník práce tak pružný, aby jí umožňoval mít děti, mít podporu rodiny, mít zaměstnání, pracovat na jakýkoliv možný úvazek.

Toto byl zhruba obsah mého vystoupení, které pokládám ze středopravicového pohledu za velmi vyvážený, a jsem velmi rád, že se někdy o rovnosti příležitostí pobavíme v delším čase, než je čas vymezený k odpovědi na tuto interpelaci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně Čurdová vám položí doplňující otázku.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Připadám si jako ve filmu Šíleně smutná princezna, kde promítají grotesku Heleně Vondráčkové, aby se rozesmála, a ona potom reaguje svým známým hahahihihoho. To se ale nehodí.

Vážený pane premiére, tato akce byla mezinárodní, byli na ní přítomni představitelé i nevládních organizací, kteří se věnují genderové problematice, byla tam přítomna celá řada vašich voličů. Podle mého názoru byste neměl právo z pozice premiéra této vlády vystupovat za sebe jako soukromou osobu. Na žádné mezinárodní akci, které jsem se zúčastnila, jsem se nesetkala s tím, aby premiér vlády při zahajování takovéto akce vystoupil se svým projevem. Je mi líto zelených, kteří mají ve vaší vládě na starosti genderovou problematiku, že nejsou schopni usměrnit svého premiéra, aby při takové akci reprezentoval Českou republiku trochu jiným způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan premiér se vyjádří i k tomuto doplňku interpelace paní Čurdové.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážená paní poslankyně, já jsem uvítal tu příležitost právě proto, že problematika rovných příležitostí je někdy zužována, a řekl bych neprávem, pouze na problematiku genderovou. Myslím si, že to tak není, že rovnost příležitostí je životní filozofie, je to politická záležitost, možná ideologická, a v tomto smyslu s rovností příležitostí absolutně souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S následující interpelací ve věci agendy vlády I vystoupí pan poslanec David Rath. Připraví se pan poslanec Zdeněk Prosek.

 

Poslanec David Rath: Znovu bych připomenul předsedovi vlády, že interpelace jsou časem, kdy by si měl vyřizovat otázky s opozicí a členové vládní koalice by si to měli vyřizovat na klubu.

Dopoledne jste mi, pane předsedo vlády, neodpověděl, zda víte o cestě pana ministra Julínka na Bali, zda tam byl vyslán za vládu a jak je možné, že se tam pohybuje na zapřenou jako senátor, ale ne jako člen vlády a vysoký ústavní činitel.

Pane předsedo, vládní program jste zaměřili na boj s korupcí. Už opomenu, že máte prvního vicepremiéra, který je stíhán pro korupci, ale vy se tváříte, že to není váš problém, že váš ministr zdravotnictví Julínek bere ve své funkci peníze od farmaceutických firem, o jejichž produktech rozhoduje, a ony mu přispívají na činnost jeho sdružení, což už neznám flagrantnější případ korupce.

Chtěl bych se vás zeptat na novou věc. Exhumovali jste své dárce a sponzory pana Sinhu a Bácse. Tentokrát se reinkarnoval a dostal podobu žižkovské devadesátileté babičky, která je jednou z největších vašich sponzorkyní s jejím vnukem a vnučkou paní Sovovou. Tváří se, že úplně neví, jestli to dali, nebo nedali, proč to dali, nebo jestli to byly jejich peníze, nebo nebyly. Pane předsedo vlády, opět se dostáváme do situace, kdy politická strana je sponzorována velmi pochybným způsobem. Prosím, rozptylte podezření, že jde o špinavé peníze.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Na tuto interpelaci na předsedu vlády odpoví předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Skoro se sluší velmi krátká odpověď o špinavé pomluvě, ale popořádku.

Nejsem povinen odpovídat na vaše výkřiky z lavice nebo i od tohoto pultu kromě interpelací, a to činím. To, že se mě ptáte teď, je legitimní, a budu vám na to teď odpovídat. Nemám pocit, že mám odpovídat na vaše výkřiky během dopoledne, to bych nedělal nic jiného.

Překvapím vás - ve věci Tomáše Julínka máte pravdu. Nicméně nesouhlasím s vaším hodnocením, že porušil něco jako diplomatický status quo, že udělal chybu. Senátor je také ústavní činitel a také požívá ochrany diplomatické imunity, také má diplomatický pas a také má speciální služby příslušného zastupitelského úřadu v dané zemi. V tomto smyslu s vámi nesouhlasím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP