(15.10 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Souhlasím s vámi v tom, že pan ministr zdravotnictví Julínek neměl vycestovat jako neministr, jako senátor na senátní cestu, a až se vrátí, on se možná už vrátil, tak to bude jedna z prvních věcí, na které se ho budu ptát. On tím sice nikoho nepoškodil, nicméně ministr je ministr i v noci, ministr je ministr i na dovolené, a on tam mohl jet, ale měl tam vystupovat, a to bude moje první otázka, kterou mu položím, jako ministr, nebo to měl realizovat v rámci dovolené. Takže já s vámi v tomto souhlasím a musím říci, že mě to také netěší.

Co se týká financování ODS, musím říci, že od zástupce strany, která je pověstná podivným financováním nejrůznějších billboardových kampaní, je to velmi odvážné tvrzení. My máme účetnictví v pořádku. Já jsem se, protože čtu také noviny jako vy, na ten případ informoval. Prošlo to, a my máme velmi přísná pravidla, všemi pravidly, jak politické strany běžně dělají. Zjišťují a), jestli osoby, které poskytují sponzoring, jsou osoby důvěryhodné, za b) jestli mají možnost poskytnout takový příspěvek, a v obou případech odpovídám ano. O této částce, která byla velmi vysoká, nerozhodoval nikdo individuálně, rozhodovalo o tom stranické grémium na základě těchto informací a nebyl jediný důvod, proč tento sponzorský dar odmítnout. Pokud máte nějaké pochybnosti, samozřejmě máte právo se dozvědět víc. Já o tom nic víc nevím.

Takže musím říci, že i ti, kteří prověřovali naše zprávy týkající se sponzoringu, konstatovali, že je vše podle dokladů v pořádku. A vy musíte dobře vědět, že jiné informace, které bychom mohli mít k dispozici při rozhodování o tom, jestli přijmout, nebo nepřijmout sponzorský dar, nikdy mít nebudeme. Jde o hodnověrnost těch lidí a možnost vůbec takový finanční dar poskytnout. Znovu opakuji - na obě tyto otázky bylo grémiu odpovězeno ano a ono tento sponzorský dar schválilo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Pan poslanec David Rath položí doplňující otázku.

 

Poslanec David Rath: Chci ocenit to, že jste správně zhodnotil chování pana ministra Julínka, které po mém soudu poškodilo Českou republiku v zahraničí, a děkuji, že se tím chcete zabývat.

Druhá věc. Pane předsedo vlády, vaše pražská volební kampaň komunálních voleb podle odhadců stála nějakých 70 až 100 milionů. Oficiálně jste uznali nějakých 20 až 30. Takže prosím, my žádné billboardové kampaně a s nimi problémy nemáme, spíš máte vy problém jak s těmi mrtvými dárci v minulosti, tak s UFO-penězi, z kterých byla financována pražská předvolební kampaň. A teď je to babička ze Žižkaperku.

Takže pane předsedo, zkuste skutečně s tím něco udělat, ať paní z činžovního domu ze Žižkaperku nemusí podporovat vaši stranu, a pak řekněme musíte čelit takovému podezření, že jste skutečně zapleteni do nějaké takovéto korupce.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pochyby vyvrátí předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já bych chtěl znovu jenom říci, že to nebylo na pražskou kampaň, tento sponzorský dar byl na centrální kampaň. O pražské kampani vím já jenom to, kolik jsme na to poskytli, a to jsme jasně uvedli. Je to otázka na někoho jiného.

Jinak musím říci, že právě z vyjádření paní Sovové, která je zřejmě nespokojena s programem této vlády a s ODS obecně, a proto ji mrzí, že nám ty peníze poskytla, právě z vyjádření, že jsme jí nevyhověli jakoby v rámci nějakého úplatku v jejím požadavku, tak svědčí spíše pro nás, a vy to musíte vědět.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S následující interpelací vystoupí pan poslanec Zdeněk Prosek, a to ve věci elektronizace veřejné správy. Připraví se pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený a milý pane premiére, když mluvím se svými sousedy a přáteli řemeslníky, malými podnikateli, živnostníky, těší mě, že nenatahují ruku ke štědrému státu a že od něj neočekávají žádné peníze, ba dokonce ani nikdo neříká, že by chtěl vysoké daňové úlevy. To, co chtějí, se dá shrnout jednoduše: Ať nám stát nehází klacky pod nohy, ať měří všem stejně a ať nás nezatěžuje zbytečným papírováním.

Já vás prosím, pane premiére, kdybyste mým přátelům odpověděl, co oni mohou od státu v tomto smyslu očekávat, co jim přinese elektronizace veřejné správy, jak se vyvíjí projekt e-Governmentu a kdy se tak stane. Připomínám, pane premiére, že mí přátelé vás bedlivě sledují. Děkuji za odpověď. (Ironický smích z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji, pane poslanče. Odpoví předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Buď pochváleny interpelace. (Smích.) Jinak byste se ani nic nedozvěděli. Víte, co je tohleto? (Ukazuje klíče s přívěskem, figurkou.) Někteří možná ano, někteří možná ne. To je Egon. E-Governmentman, možná.

Všechny vlády před námi - a já jim teď nic nevyčítám, protože tady se bojuje i s něčím jiným, než je standardní nechuť úředníků cokoliv změnit. Tady se bojuje s psychologickými bariérami v hlavách starších lidí, tady se bojuje s počítačovou negramotností, tady se bojuje s určitou zakonzervovanou strukturou, možná ještě z c. k. Chci říci, že e-Government je úkol, který jsme si dali, stejně jako ty minulé vlády, a stejně tak i my se pokusíme ten problém posunout co nejdál.

Egon - vidím, že ho někteří mají - potřebuje, aby tady fungovala komunikační infrastruktura veřejné správy, takzvaný KIVS. V rámci toho byly podepsány rámcové smlouvy, které by měly zlevnit celkové čerpání na jednotlivých resortech, což byl také problém těch minulých vlád a Ministerstva informatiky, že se nikdy nepodařilo v podstatě nadhledově dostat pod kontrolu jednotlivé resortní kapitoly v této oblasti ICT.

Druhá věc je sdílení registrů. Těch čtyř základních registrů se všemi ochranami osobních údajů, osobních dat. Ten zákon je téměř před dokončením. Zákon e-Government má zrovnoprávnit listinnou a digitální podobu materiálů minimálně na úrovni Rakouska, a to tak, abychom vůbec mohli využívat toho všeho, co e-Government nabízí. A to všechno potřebuje nějaká kontaktní místa, a do té doby, než budeme schopni to provozovat z každého počítače na světě, musíme počítat s těmi veřejnými místy. A tady využíváme takzvané czech pointy - kdy to point je zkratka: podávací, ověřovací, informační národní terminál - já jsem to dokonce řekl zpaměti! - kterých má být do konce roku asi na tři tisíce; na matrikách, na poště, pošta je pro to vhodný prostředek, a samozřejmě na úřadech.

Já jsem měl možnost na Praze 13 takový czech point otevírat a musím říci, že jsem hluboce přesvědčen o tom, že to je další kvalitativní krok v té oblasti, dostat na místě za několik minut notářsky ověřenou listinu, v této chvíli z katastru, velmi rychle třeba z trestního rejstříku apod., tak abychom posunuli kvalitu speciálně vyřizování těch záležitostí, které někdo vyřizuje jednou za týden, jiný třeba jednou za život, abychom je posunuli v první fázi do podoby jednoho kontaktního místa, případně možnosti využívat digitální techniky internetu, až po tu možnost jakoby vrcholnou, to je vyřizovat to odkudkoliv, kdykoliv. Což je - já jsem to nazval privatizací státní správy, řekl bych trochu implicitně, protože ten úředník se z toho svým způsobem ne vytrácí, ale nemá vliv na to rozhodnutí, nemá to razítko v ruce. Ty věci jsou víceméně nárokové, když se splní základní předpoklady.

Ten projekt Czech point poběží teď tři měsíce jako pilotní, bude vyhodnocen, bude v pověřených obcích a bude v obecních úřadech, na poštách, a jak už jsem řekl, v první fázi bude poskytovat uvedené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku. V budoucnosti to musí být rejstřík trestní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP