(16.10 hodin)
(pokračuje Rath)

Dámy a pánové, Česká strana sociálně demokratická chce podporovat vědecké bádání v oblasti historie. Chceme, aby tam šly peníze, chceme, aby tam ti skuteční vědci měli přístup ke všem materiálům. To chceme. Ale tito vědci upozorňují na to, že Občanská demokratická strana chce svázat svobodné vědecké bádání nějakým náhubkem. A stejně jako Česká strana sociálně demokratická říkají: prostě nechceme sloužit žádné politické straně. A my je podporujeme, protože věda musí být apolitická, zvláště tedy věda historická, protože ta se nejlépe zneužívá tak, jak to ta historie, nedávná historie bohužel dokládá.

Tedy je smutné, že Občanská demokratická strana se poučila z těch nejtemnějších stránek české historie a snaží se z historie udělat svoji služku a snaží se, aby historie byla vykládána tak, jak se to hodí ODS. To je špatně. Historie nesmí být vykládána tak, aby se hodila jakékoli politické straně.

Čili znova říkáme: My odmítáme vytvoření politického ústavu marxismu-leninismu pro pana Langera, který má být jakýmsi tímto ústavem naruby, a poukazujeme na to, že to bude stát… A bude to nový úřad, nový úřad se stovkami úředníků, ne vědců, ale se stovkami úředníků, s ředitelem s platem údajně 140 tisíc měsíčně, tedy platem odpovídajícím předsedovi vlády. Tam bude dosazen zase kamarád prý ministra Langera. Ředitelem, který bude mít kancelář, sekretářky, auta, náměstky s obdobnými platy, prostě další několikasethlavý úřad, jehož zřízení bude stát stovky milionů, jeho provoz bude stát miliardy daňové poplatníky České republiky.

Ano, my chceme, aby tyto prostředky šly, ale do české vědy, třeba i do české historické vědy, do existujících ústavů a institucí Akademie věd či českých vysokých škol a univerzit. Dokonce bychom i podpořili zřízení tohoto samostatného úřadu, pokud by nebyl pod kuratelou politiků, ale pokud by třeba jeho ředitel byl jmenován Akademií věd a nebyl tam nějaký dozírající orgán, který bude volit buď Senát, nebo Poslanecká sněmovna, nebo kdokoli z politiků, protože my ctíme svobodu bádání, my ctíme svobodu názorů, my ctíme svobodu myšlenek. A do svobody bádání politici zasahovat nesmějí. Ani politici zleva, ani politici zprava, ani politici shora, ani politici zezdola. Prostě svoboda vědeckého bádání je pro nás nadevše.

Dámy a pánové, já doufám, že zdravý rozum v této Poslanecké sněmovně zvítězí nad slepou ideologií, že podpoříte náš návrh na vrácení do druhého čtení, kde chceme navrhnout to, aby byla zrušena ta správní či dozorčí rada volená politiky, aby tento úřad nebyl služkou politiků a aby jeho vedení bylo jmenováno buď univerzitami, nebo ještě lépe vedením české Akademie věd, tak jak se na vědecký a výzkumný ústav sluší.

Dámy a pánové, budete hlasovat o tom, zda vytvoříte nový ústav marxismu-leninismu, nebo to vrátíme do druhého čtení, opravíme a uděláme z toho skutečnou vědeckou instituci, jejíž závěry budou respektované. Pokud z toho uděláme pouhý ústav marxismu-leninismu naruby, tedy jakýsi Langerův ústav marxismu-leninismu naruby, pak závěry takového úřadu nebudou nikoho zajímat. Budou směšné, nevěrohodné a ty stamiliony či miliardy budou úplně vyhozenými penězi.

Dámy a pánové, buď nám jde o svobodu bádání, pak se můžeme rozhodnout, anebo nám jde o úřad na politickou objednávku. (Potlesk poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Rathovi. Přečtu jiné pořadí přihlášených vzhledem k tomu, že podle jednacího řádu musím dát nejdříve přednost faktické poznámce Petra Plevy, pak přednostní přihlášce ministra Ivana Langera, pak písemné přihlášce kolegy Antonína Sedi, a pak těm, které jsem četl. Paní Kateřina Jacques stahuje svou přihlášku. Takže to jsou teď pořadí přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Pleva: Já jenom fakticky. Abychom podle slov pana doktora Ratha nebyli manipulováni vůbec, bych chtěl podotknout, že samozřejmě ten dopis, který on zde citoval, já znám. Velmi podrobně jsme se jím na podvýboru zabývali. Tyto výhrady byly směřovány vůči původní verzi, která byla zpracována Senátem a kde panovaly ve vědecké obci jisté obavy o exkluzivitu bádání právě v tomto ústavu. My jsme to odstranili tím, že jsme zřídili tzv. Archiv bezpečnostních složek s rovným přístupem všech zainteresovaných, kdo budou chtít bádat, k těmto materiálům, takže myslím, že tyto výhrady padly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec David Rath. Potom s přednostním právem ministr vnitra Ivan Langer. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, bohužel pan poslanec, kolega Pleva, v tomto nemá pravdu, protože já tady mám čerstvé dopisy, já nevím, jestli je znáte, třeba od pana profesora Vorla, Sdružení historiků, z 25. 4., z 26. dubna, z 24. dubna, čili dávno potom.

Zde mohu doložit, že se mýlíte, pane poslanče a že ty výhrady české vědecké historické obce trvají i nadále. Možná jste o tom neinformován, ale je to tak. (Potlesk poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím, s faktickou poznámkou opět Petr Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Velmi mě mrzí, že česká vědecká obec směřuje své výtky jenom k panu doktoru Rathovi. My jsme o tom několikrát jednali jak na výboru, tak na podvýboru. Celá vědecká obec zainteresovaná byla osobně zvána pozvánkami, žádné takové výhrady nezazněly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím nyní pana ministra vnitra a poslance Ivana Langera, aby se svým přednostním právem vystoupil v této věci. Prosím.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, myslím si, že je vždy dobré vědět, kdy, kdo a k čemu se vyjadřuje, možná také proč. Nicméně já bych své vyjádření chtěl udržet v té maximální věcné rovině a držet se toho slovíčka nebo té otázky k čemu. K čemu se kdo vyjadřuje.

Neboť i já jsem měl výhrady, a myslím si, že to zde mohu říci, a je to o to korektnější, že ty výhrady byly směřovány k výsledkům práce mých kolegů v Senátu, nicméně výsledkem korektního jednání bylo zpracování komplexního pozměňovacího návrhu k původnímu návrhu Senátu, a to z toho důvodu, že skutečně k tomu původnímu návrhu existovala řada výhrad z té odborné archivní veřejnosti. Výsledkem společné práce s předkladateli a legislativci Ministerstva vnitra a příslušnými výbory zde ve Sněmovně je komplexní pozměňovací návrh, který zásadním způsobem odlišuje ten původní návrh od návrhu, který máme zde dnes před sebou.

Myslím si, že kdybychom věděli a znali velmi dobře tento návrh, pochopili bychom, že kromě toho, že se na tomto jednání a na tomto komplexním pozměňovacím návrhu podílela vědecká archivní rada, zástupci Úřadu pro zahraniční styky a informace a legislativní odbory, tak bychom věděli, co je výsledkem toho jednání. A to bylo vymezení toho původního návrhu na zřízení vlastně dvou institucí existujících vedle sebe, a to je Ústav paměti národa a Archiv bezpečnostních složek jako dva samostatné orgány s rozdílným postavením a s rozdílnými úkoly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP