Stenografický zápis 14. schůze, 2. května 2007


Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Lenka Mazuchová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik


49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - třetí čtení

Senátor Josef Vaculík
Poslanec Jaroslav Plachý


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Jakubková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslankyně Kateřina Jacques
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Petr Pleva
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Věra Jakubková


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vojíř


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 125/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Kala


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Hanuš
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Jakubková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


48. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Pleva
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Pleva
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec David Rath
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec David Rath
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Karel Černý
Senátor Jiří Liška
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.22 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Černý
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.40 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Černý
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.35 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Senátor Jiří Liška
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP