(12.00 hodin)

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Stejně jako v bodě sněmovní tisk 36, tak u sněmovního tisku 37 ze stejných důvodů neprovázanosti v některých bodech s jinými zákony navrhuji stáhnout bod D celý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj má zachyceno. Dále se o slovo přihlásil pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já ze stejného důvodu navrhuji stáhnout můj pozměňovací návrh uvedený pod písmenem C. Byl jsem ubezpečen ministrem vnitra a stejně tak mám i stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, že toto stažení neovlivní účinnost zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Bublanovi. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, tak rozpravu končím.

A teď je příležitost pro závěrečná slova zpravodajů, kterými jsou páni Dimitrov, Šmíd, Hrnčíř a Severa. Chce někdo z pánů zpravodajů vystoupit? Pokud ne, tak prosím prvně jmenovaného zpravodaje, pana poslance Dimitrova, aby se ujal zpravodajských povinností, naznačil nám, jakým způsobem budeme o návrzích, které zazněly ve druhém čtení i ve třetím čtení, rozhodovat.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve druhém čtení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), byl podán poslankyní Kateřinou Jacques návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona, a dále byly předneseny celkem čtyři pozměňovací návrhy, a to od poslanců Miloslava Vlčka, Pavla Severy, Františka Bublana a Miroslava Opálky.

Na základě stanovisek výboru pro sociální politiku, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, rozpočtového výboru a výboru pro bezpečnost, které doporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona, doporučuji z titulu zpravodaje k tomuto vládnímu návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem zákona.

Doporučuji, pane předsedající, hlasovat o uvedených návrzích, sněmovní tisk 37/5, v tomto pořadí: nejdříve návrh poslankyně Kateřiny Jacques na zamítnutí vládního návrhu zákona. V případě zamítnutí návrhu poslankyně Jacques hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů poslanců Bublana a Opálky, následně hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Miloslava Vlčka a Pavla Severy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já si myslím, že to je naprosto logické v souladu s naším jednacím řádem, takže tuto proceduru nemusíme ani podrobovat hlasování, protože jinak ani nelze v tuto chvíli. Děkuji, pane zpravodaji, a můžeme se do toho pustit.

 

Nejprve hlasováním rozhodneme o návrhu paní poslankyně Jacques na zamítnutí návrhu zákona.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 142. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, 10 bylo pro, 148 proti. Takže návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích na zpětvzetí. Prvně o návrhu pana poslance Opálky. Stanoviska jsou asi pozitivní, předpokládám.

 

Takže hlasování pořadové číslo 143. Kdo souhlasí se zpětvzetím návrhu pana poslance Opálky, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 175 hlasujících bylo 160 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zpětvzetí, návrhu pana poslance Františka Bublana pod písmenem C.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 144. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, 165 bylo pro, nikdo proti. Takže i tento návrh byl přijat.

 

A nyní, pane zpravodaji…

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Nyní bychom hlasovali o návrhu pana poslance Miloslava Vlčka, a to bod A1. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po částech, jo?

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Po částech, ano.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zpravodaj doporučuje, navrhovatel má neutrální stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 145. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Protože bylo 175 hlasujících, pro bylo 92, proti 21, návrh byl přijat.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Budeme hlasovat o bodu A2. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel má neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 146. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 93, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Můžeme přistoupit k bodu A3. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel má neutrální stanovisko, předpokládám.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Navrhovatel neutrální stanovisko, ale jako poslanec a člověk doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 147. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 165, nikdo proti. Takže tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Severy, a to bod B varianta a). (Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel má neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 148. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, 22 pro, 120 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Měli bychom pokračovat variantou b). (Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 149. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 38, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Takže následuje varianta c). (Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 150. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 28, proti 84. Ani tato varianta nebyla přijata.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP