Stenografický zápis 6. schůze, 8. listopadu 2006


Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Petr Tluchoř


37. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


38. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Petr Tluchoř


39. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


45. Návrh na volbu člena a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


46. Návrh na volbu člena a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


47. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


48. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


49. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Petr Tluchoř


50. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


51. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.43 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Tluchoř


51. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Místopředseda PSP Jan Kasal


48. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


49. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Petr Tluchoř


47. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


50. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


45. Návrh na volbu člena a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


46. Návrh na volbu člena a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


38. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředseda PSP Jan Kasal


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Ploc
Poslankyně Alena Páralová


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec František Bublan
Poslanec Kosta Dimitrov
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


73. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2006 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2006)

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Bohuslav Sobotka


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Martin Bursík
Poslanec David Rath
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec David Rath
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Braný
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Braný
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.55 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


40. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Petr Tluchoř


41. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Poslanec Petr Tluchoř


42. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


43. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Poslanec Petr Tluchoř


44. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Petr Tluchoř


38. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 17.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


38. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Petr Tluchoř


45. Návrh na volbu člena a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


65. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2005 /sněmovní tisk 25/

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslanec Tomáš Kvapil


67. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 /sněmovní tisk 30/

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek


83. Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - třetí čtení

Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Korytář


87. Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Stanislav Křeček


88. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


89. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Ohlídal


18. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 19.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP