(15.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu ministrovi. Nechce. Prosím tedy pana zpravodaje, aby shrnul obsah rozpravy, vyjádřil se k jednotlivým návrhům a předkládal je k hlasování.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, paní a pánové, navrhuji následující postup. Nejprve bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pana kolegy Exnera k návrhu výboru zahraničního, tedy za slova "jednání Poslanecké sněmovny v této věci I. vyslovuje souhlas" doplnit ona slova "a to jen na základě příslušného rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo pozvání země, na jejímž území má být operace uskutečněna". Toto bude prvá věc, o které budeme hlasovat. Pokud by byla přijata i pokud by přijata nebyla, budeme hlasovat o návrhu výboru zahraničního. Bude-li přijat, hlasování končí. Pokud přijat nebude, budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu kolegy Exnera k návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, který je totožný s návrhem vládním. Poté budeme hlasovat o návrhu poslance Titze a Vidíma, podmiňujícím návrhu k vládnímu návrhu usnesení a usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, poté o usnesení o návrhu vládního usnesení, resp. usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Je námitka proti navržené proceduře? Pravděpodobně z úst pana místopředsedy Filipa. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhuji, aby úplně první hlasování bylo o tom, co je základem pro jednání. Zde navrhuji, aby to byl text zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To máme námitku. Rozhodneme hlasováním o námitce proti navrženému postupu zpravodaje, kterou přednesl pan kolega Filip. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 180. Kdo je pro námitku, kterou přednesl pan kolega Filip? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro 40, proti 82.

 

Prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Jan Vidím: Rozhodneme hlasováním o návrhu poslance Exnera, který je doplňujícím návrhem k návrhu usnesení zahraničního výboru. Je nezbytné to znovu číst?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že to je návrh, který souvisí s rozšířením pověření týkající se Rady bezpečnosti OSN, případně pozvání dotčeného státu.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 181. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 176 poslanců pro hlasovalo 35, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní rozhodneme hlasováním o návrhu usnesení předloženém výborem zahraničním. Zde je nezbytné změnit kvorum na 101.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Prosím o nastavení kvora. Budeme rozhodovat o návrhu, který je předložen v usnesení zahraničního výboru.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 182. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 83, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o doplňujícím návrhu poslance Exnera k návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, který je totožný s vládním návrhem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kvorum je zpět. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 183. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro hlasovalo 34, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o doplňujícím návrhu poslanců Titze a Vidíma k návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, který je totožný s vládním návrhem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 184. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro hlasovalo 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, který je totožný s vládním návrhem usnesení, ve znění pozměňujícího návrhu poslance Titze a Vidíma.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je potřebné kvorum 101. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 185. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh se vyslovilo 111, proti 40. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Končím projednávání tohoto bodu.

Přerušuji jednání sněmovny do 16.00 hodin, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi na předsedu vlády.

 

(Jednání přerušeno v 15.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP