(15.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Prosím, veďme tuto debatu v rámci ústavní korektnosti, protože to je základní věc. Nebo se bojíte vlastní odpovědnosti a chcete říci: to udělala vláda špatně, my jsme jí dali volný mandát? Přiznáte se k tomu všichni, když se stane nějaké neštěstí, nebo to jenom svedete na vládu? Já toto jednání považuji za velice nefér, protože je skutečně ústavně nekorektní, posunuje usnesením Poslanecké sněmovny Ústavu ČR. To je pro mne nepřijatelný mandát, ne jestli vyšleme, nebo nevyšleme vojáky Armády ČR do zahraničí. Klidně budu hlasovat o vyslání jednotky České republiky kamkoli do zahraničí, když o to požádá vláda toho státu nebo když to bude rozhodnutí Rady bezpečnosti. Nebojím se toho, nestydím se za to a říkám to veřejně. Ale abych usnesením Poslanecké sněmovny posunul ústavu do jiného rozměru, abych se zpronevěřil ústavnímu slibu, to neudělám, nezlobte se na mne. Ne že bych neměl takovou odvahu, ale takovou drzost nemám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Jičínský svoji přihlášku stáhl. Slovo má pan poslanec Nečas. Pan kolega Nečas svoji přihlášku také stahuje. To byla poslední přihláška do všeobecné rozpravy. Ještě se hlásí pan kolega Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, pane ministře, já budu podstatně stručnější než moji kolegové. Já bych v rámci svého vystoupení rád položil ministru obrany jeden dotaz. Samozřejmě vnímám podporu tomuto usnesení jako skutečnost, kterou Poslanecká sněmovna dává vládě podepsaný bianko šek na šest měsíců s tím, že může poslat 400 vojáků na nějakou zahraniční misi. Já jsem si vědom toho, že šest měsíců sice z hlediska strategického plánování není dlouhé období, ale přece jen je to až do 15. ledna příštího roku.

Já bych chtěl pana ministra požádat o odpověď v tom duchu, protože předpokládám, že z hlediska vojenského plánování nebo vojenskostrategického plánování má vláda - a věřím, že když ne vláda, tak alespoň Ministerstvo obrany - určitou úvahu nebo představu, kde by 312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany Armády ČR mohl být v průběhu těchto šesti měsíců nasazen k operačnímu působení. Jeden z mých předřečníků, pan kolega Ransdorf, uváděl možné nasazení na letní olympijské hry v Řecku v případě, že o to budeme požádáni. Já se chci pana ministra zeptat, jestli je tato možnost, popř. jaké jsou úvahy o možném dalším nasazení. Mě i řadu mých kolegů by to určitě zajímalo, protože předpokládám, že to nebude nasazení v obecné poloze do všech čtyř azimutů, ale že existují určité rizikové oblasti, kde by to mohlo být využito.

Pane ministře, byl bych rád, kdybyste odpověděl na otázku, jaké úvahy v tomto smyslu má vláda, popř. Ministerstvo obrany.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr avizuje, že na otázku odpoví ve svém závěrečném slově.

Nikdo další se nehlásí, rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve panu předkladateli, kterým je ministr obrany.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručný, protože už tady bylo řečeno velmi mnoho a myslím, že už není třeba nic dodávat.

Chtěl bych jen říci, že vládní návrh je ústavně naprosto čistý, protože podle čl. 43 Parlament vyslovuje souhlas s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území České republiky. Nikde není řečeno, že musí být uvedeno kam, i když chápu, že je to velmi důležité.

Vzhledem k tomu, že je to vládní návrh, bych prosil, abyste jej podpořili. Už se o tom více nebudu šířit, protože už řečeno bylo dost.

Chtěl bych jen říci jednu poznámku a odpovědět na dotaz. Já nevím, kde bude proveden teroristický útok. Pokud mi to někdo řekne, já budu šťasten a pošleme tam ty jednotky. Předtím slibuji, že to projednáme v dostatečně dlouhé době s Parlamentem.

Poznámka na pana poslance Exnera - já jsem poprvé slyšel nazvat teroristu Zarkávího bojovníkem. Člověk, který má na svědomí tolik životů, je pro mne terorista, a ne bojovník.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan zpravodaj nechce vystoupit se závěrečným slovem. Otevírám podrobnou rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pro obě předložená usnesení předkládám společný pozměňovací návrh: za slova "rozhodne vláda" doplnit slova "a to jen na základě příslušného rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo pozvání země, na jejímž území má být operace uskutečněna".

Krátké zdůvodnění. To, že budeme vystupovat vždy v rámci Charty OSN, a tudíž vyšleme vojenské jednotky k zajištění míru vždy jen na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti, potvrdil ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády a já jsem tomu rád. Domnívám se, že je velmi významné, abychom tuto zásadu začlenili také přímo do našeho rozhodnutí.

Pokud jde o to, aby šlo o pozvání země, na jejímž území má být operace uskutečněna, tady jde o tu situaci, chceme-li trestat teroristy, aby to nebylo záminkou k tomu, abychom někam nevtrhli a nezačali hospodařit v civilních domech, na cizím území, vojenskými způsoby. Domnívám se, že také tento důvod je naprosto oprávněný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, probíhá podrobná rozprava. Omlouvám se, že zasahuji do vašeho vystoupení. Měl byste přednést návrh, to jste udělal, a odůvodnit jej v rozsahu přiměřeném podrobné rozpravě. Obávám se, že už se pohybujete za hranicí podrobné rozpravy a vracíme se zpátky do rozpravy všeobecné. Prosím, abyste pokud možno odůvodnil návrh, který jste podal.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, kdybyste mě nezdržoval, tak bych pravděpodobně už byl skončil. Chtěl bych vědět, o který konkrétní paragraf nebo jaké tvrzení jednacího řádu opíráte své mínění, že pokud mluvím k věci, nemohu v podrobné rozpravě mluvit právě k věci a musím jen zdůvodňovat pozměňovací návrh. Já jsem až dosud pozměňovací návrh četl a pak zdůvodňoval. Můžete mě prosím upozornit, podle kterého paragrafu jste mě napomenul?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, já jsem na vás apeloval. Chcete-li se přít s předsedajícím, tak to řekněte rovnou. Z mé strany to byl apel na vás, abychom se pokud možno drželi rámce podrobné rozpravy. Nic více.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pokud chcete řečníka napomínat, aniž byste k tomu měl důvod, pak to také řekněte rovnou.

Pokud jde o pana Zarkávího, mluvil jsem o jeho bojovnících, neklasifikoval jsem ho ani jako bojovníka, ani jako teroristu. V tisku se tímto způsobem o těch lidech, kteří bojují proti koaličním jednotkám, mluví. Jejich kvalifikaci ponechávám na každém.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, ve všeobecné rozpravě přednesl pan poslanec Titz návrh, který v tuto chvíli nemůže zopakovat, protože evidentně není přítomen v Poslanecké sněmovně. Já proto jeho návrh přednáším za něj a osvojuji si jej. Je to návrh, aby ve vládním návrh usnesení, resp. v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, jež jsou totožné, v části I. doporučuje, za slova "rozhodne vláda;" byla doplněna slova "vláda s důvody, které vedly k jejímu rozhodnutí, seznámí neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP