(9.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je prosím poměrně jednoduchá procedura. Jen pro jistotu se ptám, jestli ji někdo nezpochybňuje. Pokud ne, budeme se touto procedurou řídit. Budeme tedy nejprve hlasovat o dvou krocích, jak je navrhl pan zpravodaj. Prosím, abyste se dostavili všichni na svá místa - pro jistotu ještě zazvoním.

Prosím, pane zpravodaji, předčítejte návrhy a budeme o nich hlasovat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nejprve tedy návrhy hospodářského výboru. (Stanovisko zpravodaje i předkladatele bylo kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování, které nese pořadové číslo 161, bylo přítomno 175 poslanců, pro hlasovalo 159, proti nikdo. Tento návrh tedy byl přijat.

 

Ještě řeknu, že paní poslankyně Dundáčková má náhradní kartu číslo 11.

Prosím, pane zpravodaji, pokračujme dále.

 

Poslanec Karel Vymětal: Tím jsme odsouhlasili všechny pozměňovací návrhy a můžeme nyní hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přednesu vám návrh usnesení, který zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), podle sněmovního tisku 642, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." O tomto textu budeme tedy nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 162 se z přítomných 182 poslanců pro vyslovilo 171, proti nehlasoval nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím projednávání bodu č. 99.

Hlásí se o slovo paní poslankyně Šojdrová, s velkou pravděpodobností je to procedurální návrh.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, dovolte, abych navrhla pevné zařazení tří třetích čtení, a to bodů č. 96, 97 a 98. Jsou to třetí čtení školské legislativy. Navrhuji zařadit je pevně na příští týden jako první tři body na středu 30. 6. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: První tři body ve středu 30. 6. Jsou to body 96, 97 a 98, a zařadit je jako první tři body ve středu 30. 6. Tam zatím na programu nemáme zařazeno nic - říkám to jen pro informaci a ptám se, nejsou-li námitky.

Ještě prosím paní poslankyni Šojdrovou.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Omlouvám se. Protože legislativa pozměňovací návrhy zpracovává a bude je mít připraveny později, než by odpovídalo povinnému termínu, navrhujeme zařadit tyto tři body jako pevně zařazené na čtvrtek, tedy 1. 7., a to po již pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ve čtvrtek 1. 7. po pevně zařazených bodech zařadit body 96, 97 a 98. Teď mě ovšem napadá, že tam mohou být písemné interpelace, ale to můžeme vyřešit v úterý na grémiu.

Dobře, platí tedy váš návrh - první tři body ve čtvrtek 30. 6. - body 96, 97 a 98 zařadit na čtvrtek 30. 6. jako první tři body. To je tedy návrh, který jste slyšeli, a budeme o něm hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení těchto bodů na čtvrtek 30. 6. - jde o body 96, 97, 98 - na čtvrtek 30. 6. jako pevně zařazené body? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 163. Z přítomných 185 poslanců pro hlasovalo 87, proti 11, tento návrh přijat nebyl.

 

Ale bude pravděpodobně probíhat kontrola hlasování a já mezitím dám slovo panu poslanci Kováčikovi.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, tento návrh nebyl přijat zejména proto, že tento rok čtvrtek 30. 6. vůbec neexistuje. (Veselost ve sněmovně.) - Pane předsedo, vy jste nechal hlasovat o čtvrtku 30. 6. Prosím tedy, aby bylo hlasováno ještě jednou. Navrhuji prohlásit toto hlasování za zmatečné a hlasovat ještě jednou o čtvrtku 1. 7. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pokud čtvrtek 30. 6. neexistuje, prohlašuji toto hlasování za zmatečné a budeme opakovat toto hlasování se správným datem, kterým už snad je čtvrtek 1. 7.

Takže body 96, 97 a 98 bychom zařadili jako první tři body jednání ve čtvrtek 1. 7. Doufám, že teď jsou to reálná data.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP