(18.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pakliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1055/2."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 890, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 890 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 87 a 79 bylo proti. Přestože získal většinu, nezískal kvorum 101 hlasů. Konstatuji tedy, že návrh zákona nebyl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že toto byl poslední bod 47. schůze a tento bod byl projednán, mohu konstatovat, že 47. schůzi Poslanecké sněmovny končím.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, současně avizuji, že v 18.45 hodin bude zahájena 48. schůze Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze ukončena v 18.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP