(18.18 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na žádost klubu sociální demokracie prodlužuji přestávku do 18.25 hodin.

 

(Jednání pokračovalo v 18.24 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu. Lhůta určená pro jednání klubu sociální demokracie vypršela a budeme pokračovat v našem jednání.

 

Budeme se zabývat bodem

 

154.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1055/2/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát tento návrh zákona zamítl, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1055/3. Táži se, zda se k usnesení Senátu za navrhovatele vyjádří místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Soudím, že pan ministr se vyjádří. Prosím současně o klid v jednacím sále.

(Reakce na permanentní hluk v sále:) Pane ministře, dělám, co mohu. Ještě jednou poměrně důrazně požádám o klid v jednacím sále, abychom mohli pokračovat v práci a abychom měli šanci dnes ukončit i další, mimořádnou schůzi, kterou máme ještě před sebou.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych krátce uvedl k projednávání návrh novely zákona č. 117/1995 Sb. vrácený Senátem. Argumenty pro plošné přídavky na děti byly, myslím si, sněmovnou velmi pečlivě zváženy a projednány ze všech možných hledisek. Dovolte mi, abych se soustředil jenom na dvě věci, které považuji za nejpodstatnější.

Za prvé z hlediska ústavy je nepochybné, že Listina práv a svobod jednoznačně formuluje názor, že přídavky na děti mají být plošné, protože je jasně řečeno, že dítě si zaslouží podporu, a není rozeznáváno žádné další hledisko. Za druhé, bude-li tento návrh prosazen, velmi zjednoduší systém státní sociální podpory a ulehčí značnému množství rodin s dětmi přístupnost k systému, a myslím si, že je zbaví i značné míry ponižování, které každý rodič musí prožívat, když musí mnohokrát v době výchovy dítěte v podstatě žádat a dokládat, že je ve špatné sociální situaci. Tento návrh současně také odstraní některé nelogičnosti a sociální pasti, které v systému jsou, totiž že stačí, abyste o sto korun překročili hranici a při tom ztratili desítky tisíc korun na podporu rodin s dětmi.

Myslím si, že ta debata již byla dostatečná, a proto nemohu nic jiného, než opět sněmovně doporučit zákon ke schválení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se táži, zda se chce vyjádřit zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Ludmila Müllerová. Není tomu tak.

Otvírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Janeček má slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně. Já se domnívám, že se pan vicepremiér dopustil přinejmenším nepřesnosti, když se odvolával na Listinu práv a svobod. Kdyby totiž to byla pravda, tak nemůže předložit tento návrh, ale musí předložit návrh, kde všechny děti budou příjemci stejné dávky, protože tento návrh říká, že jsou děti, které si zaslouží větší podporu, a že jsou děti, které si zaslouží menší podporu. Ale to přece není možné. Buďto říkáme, že každé dítě bez ohledu na svůj původ si zaslouží nějakou podporu - v té dikci a v té filozofii, co řekl pan vicepremiér - potom by každé muselo být příjemcem stejné dávky. Anebo řekněme, že je to podpora rodin s dětmi, a potom samozřejmě musí být diferencované dávky podle rodiny a podle příjmů rodiny.

To, k čemu došlo zde, je nejhorší kombinace, jaká může být. Totiž že budeme rodiny testovat, čili budeme mít stále ono úřednictvo, budeme prověřovat určité skupiny rodin a pak těm ostatním dáme dávku plošnou. To je filozofie, která - říkám - dává dohromady nevýhody obého systému, a proto takový systém musíme jako nespravedlivý odmítnout.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP