(16.50 hodin)
(pokračuje Bureš)

Dovedl bych přinést ještě celou řadu příkladů. Chci tím jenom říci, že ve skutečnosti byly oba předpisy připravovány ve vzájemné koexistenci, ale současně u vědomí, a to byla má filozofie, vytvořit si pojistky pro případ rizika nepřijetí nového správního řádu. Toto riziko myslím bychom neměli v žádném případě ignorovat, a je-li tu možnost nalézt shodu na věcných řešeních - a tu já vidím - velmi naléhavě vás žádám, abychom shodou na přijetí této předlohy vytvořili dobré východisko pro správní soudnictví, které má začít v nové podobě fungovat od ledna příštího roku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s tím, jak budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená sněmovno, navrhuji, abychom nejprve hlasovali o mém návrhu na zpětvzetí pozměňovacího návrhu E5, dále abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích tak, jak byly podány a jak jsou ve sněmovním tisku, a to takto. Nejprve o návrhu A, potom B, pak C1 a C2 zvlášť, o návrhu pod písmenem D společně. Dále o návrhu pod písmenem E1 až 6 mimo 5, který byl vzat zpět, společně, a společně 7 až 9. Poslední hlasování o návrhu pod písmenem F.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, rozumím tomu tak, že o návrhu pod A jako o celku? (Ano.) Ano, toto je procedura, tak jak ji navrhl zpravodaj. Ptám se, zda jsou nějaké výhrady vůči takto navržené proceduře. Jestliže tomu tak není, odhlasujeme v hlasování pořadové číslo 869 tento návrh procedury.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 869 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 869 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 pro vyslovilo 124 a jeden byl proti.

 

Prosím, pane zpravodaji, předkládejte návrhy podle schválené procedury a před hlasováním se k nim vždy s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nejprve budeme hlasovat o zpětvzetí mého pozměňovacího návrhu pod písmenem E5. Zpravodaj souhlasí, předkladatel ministr Gross souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 870 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 870 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 151 a jeden byl proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru pod písmenem A jako celku. Zpravodaj souhlasí, předkladatel doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 871 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 871 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 131 a 10 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní návrh pod písmenem B. Zpravodaj nesouhlasí, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 872 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 872 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 27 a 134 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní návrh C1. Zpravodaj nesouhlasí, předkladatel také nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 873 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 873 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 52 a 91 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní C2. Zpravodaj nesouhlasí, předkladatel také nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 874 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 874 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 70 a 71 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní jako o celku pozměňovací návrh D. Zpravodaj nesouhlasí, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 875 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 875 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 55 a 105 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní je na řadě hlasování o pozměňovacích návrzích E1 až E6 s výjimkou E5, který byl vzat zpět. Zpravodaj souhlasí, předkladatel doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 876 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 876 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 114 a 10 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní E7 až E9. Zpravodaj souhlasí, předkladatel doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 877. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 877 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 108 a 46 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní poslední pozměňovací návrh pod písmenem F. Zpravodaj nesouhlasí.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Bohužel také nemohu souhlasit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 878 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 878 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 68 a 87 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení. Na žádost pana poslance Grosse vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, podle sněmovního tisku 1142, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP