(13.00 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Body 2 - 3 dohromady. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 749 z přítomných 178 poslanců pro 153, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Jestli dovolíte, dokončil bych dopolední hlasování částí třicátou, kterou je návrh pana poslance Hofmana pod body 1 až 19, o kterých bychom měli podle mých poznámek hlasovat dohromady.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Ano, o bodech 1 až 19 můžeme hlasovat dohromady. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 750 z přítomných 178 poslanců pro 60, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Vážené kolegyně a kolegové, přestože jsme se dostali teprve asi do pětiny celého hlasování, vyhlašuji polední přestávku na oběd do 14.00 hodin. Prosil bych všechny, aby se ve 14 hodin dostavili, protože budeme pokračovat dalším hlasováním ve třetím čtení tohoto návrhu zákona.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.02 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP