(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa.

Máme tu procedurální problém. Přerušili jsme dvě věci: 105. bod a legislativní nouzi a bylo domluveno, že jakmile zasedne ústavně právní výbor, že budeme dokončovat třetí čtení legislativní nouze. Je to tak?

Poprosil bych tedy pana zpravodaje Koudelku, aby se ujal své role.

 

(156.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1296/ - zkrácené jednání)

 

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, ústavně právní výbor zasedl a konstatoval: Návrhy podané ve druhém čtení panem poslancem Bendou jsou hlasovatelné. Návrh podaný panem poslancem Václavkem je nehlasovatelný. Ústavně právní výbor dále doporučil, aby sněmovna návrh pana kolegy Bendy neschválila.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, čili se můžeme pustit do dalšího jednání. Teď mi připomeňte, ve které jsme to udělali fázi. Uvnitř třetího čtení? Takže pořád ještě běží třetí čtení. Dobře.

Zahajuji odpolední jednání. Jsme ve třetím čtení vládního návrhu zákona o volbách. Jsme v rámci přerušené rozpravy ve třetím čtení a máme zde usnesení ústavně právního výboru.

Hlásí se někdo další do rozpravy? Nehlásí-li se, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat. Prosím, pane poslanče.

Ještě jednu věc. Pan ministr Gross není přítomen? To by bylo skoro potřeba, aby přítomen byl. Pan ministr na zákon tolik spěchal, na novelu. Prosím, aby se posadil u stolku zpravodajů.

Prosím, slovo má pan poslanec Koudelka jako zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji tento postup hlasování. Nejprve odhlasujeme všechny pozměňovací návrhy, které jsou v usnesení ústavně právního výboru. Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Bendy. Tím by byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a hlasovali bychom o zákonu jako o celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP