(12.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Není to ani tak legislativně technická úprava, ale tento návrh zazněl řádně v rozpravě. To znamená, že budeme hlasovat o návrzích pana poslance Radko Martínka ve znění návrhu pana poslance Macháčka, který mění Finanční prokuraturu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokud jsou námitky, požádal bych vás, abyste je přišli říci na mikrofon. Pokud si myslíte, že budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Macháčka jako k pozměňovacímu návrhu k panu poslanci Martínkovi, i takto můžeme postupovat. Navrhovatel, pan poslanec Martínek, souhlasil s tím, že to bude ve znění pana poslance Macháčka. Jsou k tomu připomínky? Nejsou. Budeme hlasovat o tom, jak jsme oznámili, jak pan zpravodaj, tak já jako řídící.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 727 z přítomných 175 poslanců pro 155, proti dva. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní máme před sebou část devátou na straně tři - návrh pana poslance Martínka. Navrhuji hlasovat o obou dvou bodech návrhu dohromady. (Ministr souhlasí. Zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 728 z přítomných 175 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní máme, vážený pane místopředsedo, obdobu téhož návrhu, který byl v části páté, a to na straně tři, část jedenáctá - opět dva návrhy pana poslance Martínka týkající se Finanční prokuratury - změnu názvu, který pan Macháček opět upravuje na ten dotyčný úřad. Navrhuji hlasovat o bodech 1 až 2 pana poslance Martínka dohromady ve znění návrhu pana poslance Macháčka. (Ministr souhlasí. Zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 729 z přítomných 175 poslanců pro 159, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní máme opět na straně tři pozměňovací návrh pana poslance Höniga k části dvanácté. Je to jeden návrh. Můžeme o něm hlasovat rovnou. (Ministr nesouhlasí. Zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 730 z přítomných 175 poslanců pro 77, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní máme návrh stále na straně tři k části třinácté pana poslance Vlčka. Můžeme hlasovat rovnou. (Ministr nesouhlasí. Zpravodaj nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 731 z přítomných 175 poslanců pro 4, proti 156. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní máme před sebou obligátní návrh, který se nám bude promítat ještě několikrát, v části šestnácté. Je to opět Finanční prokuratura alias úřad - návrh pana poslance Martínka a pana poslance Macháčka. Navrhuji hlasovat dohromady o návrhu pana poslance Martínka ve znění pana poslance Macháčka. (Ministr souhlasí. Zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 732 z přítomných 175 poslanců pro 145, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, tatáž obdoba v části dvacáté, body 1 až 3 pana poslance Martínka na straně čtyři ve znění návrhu pana poslance Macháčka.

 

Poslanec Radko Martínek: Omlouvám se, toto je jediný případ, kdy to neplatí. Protože já tam Finanční prokuraturu ruším, to znamená, že se musí o těch návrzích hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Znamenalo by to, že pokud bude přijat váš pozměňovací návrh, je návrh pana poslance Macháčka nehlasovatelný. Je tomu tak?

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Ano, omlouvám se, je tomu tak. Budeme hlasovat nejprve o panu poslanci Martínkovi. (Ministr souhlasí. Zpravodaj nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 733 z přítomných 177 poslanců pro 96, proti 71. Návrh byl přijat.

 

Tím se stává návrh pana poslance Macháčka nehlasovatelným. Ještě jednou pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Omlouvám se, že to komplikuji, ale myslím si, že o panu kolegovi Macháčkovi musíme hlasovat, protože se nestal nehlasovatelným, protože v tom vládním návrhu se prokuratura vyskytuje, takže ji musíme odhlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ale vy jste ji vypustil vaším pozměňovacím návrhem, pane poslanče, takže nemáme o čem hlasovat. Před chvilkou jste tvrdil, že váš pozměňovací návrh ruší Finanční prokuraturu. Myslím si, že bude nejrychlejší, když tedy necháme odhlasovat návrh pana poslance Macháčka. (Ministr nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 734 z přítomných 177 poslanců pro 61, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Půjdeme k části dvacáté první. K části dvacáté první máme tři pozměňovací návrhy. Navrhuji hlasovat o návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, posléze o návrhu pana poslance Martínka a jako třetí o návrhu pana poslance Talíře o bodech 1 až 4 dohromady.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jsou k této proceduře připomínky? Nejsou, takže budeme hlasovat nejprve o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. (Ministr doporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 735 z přítomných 177 poslanců pro 83, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní o pozměňovacím návrhu pana poslance Martínka. (Ministr doporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP