(12.30 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, předpokládám, že jsme odsouhlasili i stažení pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nikoli, musíme o tom hlasovat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Ano, v tom případě je nutno odhlasovat - navrhuji en bloc - stažení pozměňovacích návrhů, které přednesli pan poslanec Ondruš, paní poslankyně Jirousová a paní poslankyně Fischerová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ani tomuto vašemu návrhu, pane kolego, nevyhovím, poněvadž musíme hlasovat o pozměňovacích návrzích jednotlivých poslanců zvlášť, protože každý navrhuje stažení svého vlastního pozměňovacího návrhu.

 

Pokud dovolíte, budeme tedy nejprve hlasovat dohromady o návrzích pana poslance Ondruše, ty jsou na straně 22, jde o návrhy 1 až 7, a pak jde o návrhy na straně 24, což jsou návrhy 3 až 14, které přecházejí až na stranu 25. Jde tedy o návrhy pana poslance Ondruše.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 719 z přítomných 184 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu na stažení pozměňovacích návrhů paní poslankyně Fischerové.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové jsou na straně 2 v části 4 jako celý pozměňovací návrh a k němu se pak budou vázat pozměňovací návrhy na straně 8 body 1, 2 a 3. Je to tak, paní kolegyně? (Poslankyně Fischerová si přeje upřesnění.) - Není tomu tak. Paní kolegyně Fischerová tedy svůj návrh upřesní.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Pane místopředsedo, je to formalita, ale jen pro stenozáznam bych chtěla připomenout, že jen ten první z mých pozměňovacích návrhů se váže k té nepřímé novele. Další dva jsou samostatné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ale přesto jste je navrhla stáhnout, je to tak? (Poslankyně Fischerová: Ano, samozřejmě.)

Děkuji. Víme tedy, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 720 z přítomných 174 poslanců pro bylo 163, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní bychom měli hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu pana poslance Havlíčka, jde o bod 13 v části 64.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, bod 13 - je to stránce 26, je to bod 51, který se vypouští.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 721 z přítomných 174 poslanců pro bylo 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní podle mého názoru poslední návrh na stažení pozměňovacího návrhu je návrh k bodu č. 2 v části 36 paní poslankyně Jirousové.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, je to strana 17, bod 2, § 78 doplnit písm. d), které zní: "doplnit Ministerstvo dopravy". Tento návrh chce paní kolegyně stáhnout.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 722 z přítomných 174 poslanců pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní, pane poslanče, bych ještě nechal odhlasovat onu námitku k návrhu paní poslankyně Kocianové. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, že paní poslankyně Kocianová nepodala legislativně technickou úpravu. Budeme tedy hlasovat o mém návrhu, že to není legislativně technická úprava.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 723 z přítomných 174 poslanců 97 pro, 55 proti. Návrh byl přijat. Znamená to tedy, že návrh paní poslankyně Kocianové je nehlasovatelný.

 

Můžeme tedy pokračovat po jednotlivých částech.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Budeme-li o zbývajících legislativně technických úpravách hlasovat až v závěru, můžeme nyní postupovat od části 1 dále, pane místopředsedo. (Místopředseda Brožík: Ano.)

V tomto případě tedy dávám návrh hlasovat na straně 2 o části 1., což je pozměňovací návrh pana poslance Beneše, jde o body 1 až 3, o nichž doporučuji hlasovat dohromady. (Stanovisko předkladatele i zpravodaje bylo kladné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se paní poslankyně Rujbrová, která mi byla oznámena jako zastupující předsedu klubu KSČM. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane místopředsedo, hlásím se jako poslankyně a navrhuji oddělené hlasování o bodu 1. Pan zpravodaj informoval, že způsob hlasování uvede u každé část zvlášť. Předpokládám tedy, že i teď máme prostor k tomu, abychom si vyžádali jednotlivá hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, souhlasím s vámi. Pan zpravodaj navrhl hlasovat o všech třech bodech dohromady, vy máte právo navrhnout hlasování oddělené.

 

Budeme tedy hlasovat odděleně o bodu 1, a poté dohromady o bodech 2 a 3. Souhlasí? (Nebylo námitek.) Stanoviska jsou tedy kladná.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 724 z přítomných 175 pro 147, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodech 2 a 3 dohromady. Stanoviska jsou kladná.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 724 z přítomných 175 pro 166 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh pana poslance Vlčka v části 5. Je to jediný pozměňovací návrh, takže o něm můžeme nechat hlasovat. (Stanovisko předkladatele bylo kladné, zpravodaje záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 726 z přítomných 175 pro 95 poslanců, proti 69. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní máme pozměňovací návrhy 2 k části 8., a to pana poslance Martínka 1 až 4 a pana poslance Macháčka, který je legislativně technickou úpravou. Navrhuji pro zrychlení hlasovat o bodech 1 až 4 pana poslance Martínka ve znění legislativní úpravy pana poslance Macháčka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP