(13.00 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Ve společnosti, kde existuje svobodný trh, ani úprava pojistných podmínek nemůže být příliš striktní, ale přesto nějaká právní úprava pojistných podmínek tu být musí právě v zájmu pojištěnců. Jde o to, že i konkurence v této oblasti může být taková, že neslouží zájmu pojištěných osob.

V tomto směru si myslím - bez ohledu na to, jak dopadne kodifikace občanského práva a co všechno zůstane v občanském kodexu a co bude mimo - že bychom měli přistoupit k tomu, že by tento návrh měl být postoupen do druhého čtení. Nejen z hlediska uvedení našich právních předpisů do souladu s právem Evropské unie, ale i z hlediska vnitřní úpravy v našem právním řádu to bude ku prospěchu věci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Po dohodě s poslaneckým klubem Unie svobody jménem poslaneckého klubu ODS a jménem poslaneckého klubu Unie svobody vznáším veto proti hlasování o zkrácení lhůty o 40 dní v souladu s úpravou jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Nejprve dám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu ministrovi, pak budeme hlasovat o návrhu, který přednesla paní poslankyně Dundáčková, to je o návrhu na zamítnutí.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem si samozřejmě vědom, že jsem se dostal do časového presu, a důvody toho jsem vysvětlil v úvodu.

Chtěl bych ujistit zejména paní poslankyni Dundáčkovou, že je mi bytostně cizí omezování smluvní volnosti. Také důvodová zpráva k tomuto návrhu říká, že cílem je naopak vytvořit větší prostor pro smluvní volnost.

Kromě implementačních souvislostí my jsme v situaci, že platná úprava se týká jen pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu. To je stav ze začátku 19. století. To, co tu chybí, jsou moderní typy pojištění pro nejrůznější podnikatelské aktivity a pro nejrůznější rizika. Uznávám, že v tomto směru jde vládní návrh dále než za přísně vzato posuzovanou implementační povinnost. Vím, že ve zkrácených lhůtách nebude jednoduché tuto předlohu projednat, ale trochu jsem se spoléhal na to, že ta dvě předchozí kola přece jen vytvořila jistá východiska. Také bych byl mnohem raději, kdybychom měli odpovídající časový prostor. Já jsem na začátku řekl, že zčásti se za tento stav musím stydět, zčásti cítím povinnost se za něj omluvit, ale to nic nemění na tom, že věcný význam pro oba účastníky tohoto smluvního vztahu navrhovanou úpravou tu rozhodně je, a je to význam velmi naléhavý.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Chtěl bych ještě upozornit pana kolegu Doktora, že o druhém návrhu, který přednesla paní kolegyně Kupčová, je možné hlasovat, protože dala návrh na zkrácení o 30 dní.

Budeme nejprve hlasovat o návrhu paní poslankyně Dundáčkové.

Na žádost pana zpravodaje vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Ještě se hlásí pan poslanec Exner se závěrečným slovem.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, dovoluji si zrekapitulovat, že v rozpravě vystoupili čtyři poslanci. Padl - jak jste již řekl - návrh na zamítnutí návrhu zákona. Návrh na zkrácení na 20 dnů je blokován, o zkrácení na 30 dní je možné hlasovat.

K průběhu rozpravy bych jenom řekl, že argumenty, které použila paní poslankyně Dundáčková, nejsou zcela korektní vzhledem k předchozím rozpravám k této věci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 ze 120 přítomných 42 pro, 72 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Jako zpravodaj jsem ve svém vystoupení ještě vznesl návrh na hospodářský výbor. Chci tento návrh zopakovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Rád bych - protože jde o vztahy pojištěných a pojistitelů - navrhl, aby o tom jednal také rozpočtový výbor. Jemu to patří.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Máme zde návrh na tři výbory.

Budeme nejprve hlasovat o ústavně právním výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 ze 120 přítomných 115 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 ze 121 přítomných 19 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o rozpočtovém výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 ze 123 přítomných 20 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty o 30 dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 ze 123 přítomných 59 pro, 48 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nezbývá mi než konstatovat, že jsme návrh zákona přikázali k projednání ústavně právnímu výboru.

Končím první čtení tohoto návrhu zákona a předávám řízení panu předsedovi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsme se domluvili, budeme pokračovat po obědě těch, kteří se rozhodli obědvat.

Máme fixně určen bod 98, ale já tu mám zprávu, pane ministře, že nejsou rozdány pozměňovací návrhy. Nebo jsou rozdány? Žádné nebyly? Dobře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP