(17.50 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tyto návrhy naleznete dvě stránky od konce celého tisku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, promiňte, o slovo se přihlásil předseda vlády pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a milí kolegové, chtěl bych vám, zejména těm poslancům, kteří hlasovali pro státní rozpočet, upřímně poděkovat za to, že jste pomohli české ekonomice. Ještě jednou vám velice děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane premiére. Nyní pan zpravodaj bude přednášet návrhy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: První návrh doporučený usnesením rozpočtového výboru A1. Stanovisko zpravodaje kladné, předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 341 z přítomných 184 poslanců pro 88, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: A2 - kladné, předkladatele kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 342 z přítomných 184 poslanců pro 159, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: A3 - stanovisko kladné, předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 343 z přítomných 184 poslanců pro 86, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh A4 - stanovisko zpravodaje kladné, předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 184 poslanců pro 90, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh A5 - stanovisko kladné, předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 185 poslanců pro 78, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh B 1 1 je nehlasovatelný, protože tento text byl prezentován jako doplněk pro případ přijetí návrhu II B 3. Pan poslanec Kvapil souhlasí. Návrh B 1 2 byl upraven tak, aby tam bylo napsáno "od 1. ledna 2001". Zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 346 z přítomných 184 poslanců pro 124, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh B 2 1 - zpravodaj doporučuje, předkladatel neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 347 z přítomných 185 poslanců pro 160, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh B 3 1 - stanovisko záporné, předkladateli se jeví být v rozporu s kompetenčním zákonem, čili záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 348 z přítomných 185 poslanců pro 30, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh B 4 1 - stanovisko zpravodaje záporné, předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 349 z přítomných 185 poslanců pro 22, proti 125. Návrh nebyl přijat.

 

Pokud jsem správně zaznamenal, pane zpravodaji, hlasovali jsme o všech návrzích, z toho byly schváleny pouze návrhy A2, B 1 2 a B 2 1.

Myslím si, že o tomto usnesení bychom měli hlasovat na závěr jako o celku k státnímu rozpočtu na rok 2001.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Míníte, pane místopředsedo, hlasování k celku doprovodných usnesení. Předkladatel neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 350 z přítomných 185 poslanců pro 158, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Nic jiného nám nezbývá, než konstatovat, že 5. prosince v 17.58 hodin má Česká republika schválen státní rozpočet na rok 2001.

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu, číslo 49.

Vyhlašuji přestávku na 15 minut.

 

(Jednání přerušeno v 17.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP