(Jednání pokračovalo v 18.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem je bod, který máme rozjednaný, který jsme přerušili minulý týden. Je to bod

 

38.
Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze
a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně
/sněmovní tisk 758/ - prvé čtení

 

Byla přerušena obecná rozprava. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal pan poslanec Václav Brousek a zpravodaj pro první čtení poslanec Pavel Hojda. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které mám připraveno věru požehnané množství přihlášek - pana kolegy Rudolfa Tomíčka, pana kolegy Zdeňka Jičínského, pana kolegy Jiřího Maštálky, pana Libora Ambrozka, pana Jaroslava Lobkowicze a pana Miloslava Výborného. Prosím, aby jednotliví poslanci přihlášení do rozpravy se připravili v tomto pořadí a aby počítali s možností vystoupit v obecné rozpravě.

Prosím všechny ty kolegy, kteří nechtějí sledovat rozpravu, ať se jedná o ministry, řadové poslance a poslankyně, předsedy poslaneckých klubů, aby se zklidnili. Dnes máme Mikuláše, zkusme si dát nějaký dárek v podobě dřívějšího ukončení dnešního jednání.

Slovo má pan poslanec Rudolf Tomíček, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím kolegy Sobotku, Kapouna a Hojdara, aby věnovali pozornost svému klubovému kolegovi.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych se přidal k návrhu zákona o dálnici v okolí Plzně. Vím, že minulý bod vám dal hodně zabrat, nicméně bych byl rád, kdybyste věnovali pozornost nejen mému příspěvku, ale i vystoupení mých kolegů, kteří budou následovat.

Jedná se o poměrně bezvýznamný, nicméně pro Plzeňáky významný bod, a to spojení dálnice tak, aby automobily, které projíždějí Plzní, nemusely městem projíždět. Já situaci znám, neboť Plzní velice často projíždím, a mnohdy je to velmi tristní situace. Vím, že je řada názorů na tento zákon, ať podpůrných, tak zamítavých, nicméně kdo zná tamní situaci, ví, že něco se musí udělat, aby už konečně stav, který tam nyní je, skončil. Mnoho připomínek je od ekologických organizací ohledně trasy dálnice a popřípadě jejích změn v takzvané optimální variantě. Chtěl bych jen říci, že nejen příroda, ale i člověk je tvor, který zasluhuje ochranu, a měli bychom to vzít na vědomí. Kdo se někdy pohyboval ve špičce po Rokycanské třídě, popřípadě po Klatovské třídě, dobře ví, že situace je tam neudržitelná. Ať jsem tam jel kdykoliv, nikdy jsem neviděl ani na jedné této komunikaci někoho z ekologických organizací připoutaného a demonstrujícího proti špatnému vzduchu, proti tomu, co se tam děje. Já vím, že se raději připoutávají u Temelína. Myslím si, že to je právě známka toho, že u Temelína je podstatně lepší životní prostředí než v ulicích Plzně.

Nebudu rozebírat, jestli zákon je nebo není podle právních norem, jestli je či není právně účinný. V každém případě, pokud pomůže jen o jeden den dříve vyřešit situaci, která je v Plzni, budu pro něj hlasovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Zdeněk Jičínský, připraví se pak kolega Jiří Maštálka.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, tento návrh zákona nepochybně vzbuzuje rozpaky, protože to není běžný typ zákona z toho hlediska, jak se na zákony tohoto druhu díváme. Je to zákon zvláštní, protože je tu určitý obecný režim řešení těchto otázek v rámci stavebního řízení a my tu teď přijímáme zákon zvláštní, který je vlastně určitou výjimkou z normálního právního stavu. Není to úplně zákon - jak se někdy říkalo - individuální, protože stanoví určité právní normy.

V tomto směru je to jiný zákon, než svého času přijala ČNR, která vyvlastnila určité objekty kolem Poslanecké sněmovny, aby získala pro sídlo sněmovny potřebné budovy a prostory. Obdobně tomu bylo ve vztahu k Senátu. Tento zákon stanoví normy, ale jsou to normy odlišné od normálního stavu.

Pochybnosti jsou na místě, ale zároveň si musíme klást otázky z druhé strany nebo z jiného úhlu pohledu. Občané podle Listiny základních práv mají právo, a je to jedno ze základních práv, na zdravé životní prostředí a mají právo na zdraví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP