(15.10 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Takže první hlasování o návrhu B52 měnícím text návrhu A 76. Zpravodaj doporučuje. (Pan ministr rovněž doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 186 poslanců 166 pro, 8 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Budeme tedy hlasovat o návrhu A76 na straně 18 s textem upraveným ve smyslu právě přijatého pozměňovacího návrhu pana poslance Urbana.

Zpravodaj stanovisko ponechává na vůli sněmovny. (Pan ministr: Předkladatel - stanovisko kladné k původnímu návrhu, tzn. neměnit smysl.)

Dovoluji si přetransformovat - znamená to, že pan ministr návrh A76 - rozuměl-li jsem správně - nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 158 z přítomných 185 bylo 65 pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh označený A76 usnesení rozpočtového výboru byl tímto zamítnut.

Další požadavek na individuální hlasování se týká položky 106 usnesení rozpočtového výboru. Naleznete ji na straně 21. Můžeme tedy hlasovat o návrhu II/A106. Zpravodaj doporučuje. (Pan ministr: Předkladatel neutrální.) Pan ministr neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 159. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 z přítomných 186 hlasovalo 93 pro, 84 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Protože se jedná o jednomístný rozdíl, prosím, aby se zainteresovaní raději podívali (na sjetinu o hlasování).

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovoluji si v pauze upozornit, že tam, kde poslanci požádali o individuální hlasování, hlasujeme o příslušných položkách usnesení rozpočtového výboru. Teď jsem byl dotazován. Teď jsme právě hlasovali o 106. návrhu usnesení rozpočtového výboru. Omlouvám se těm, kterým to bylo zřejmé.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Omlouvám se, nicméně zpochybňuji toto hlasování. Hlasoval jsem pro a nerozsvítilo se mi žádné světélko, ve sjetině je křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, dávám hlasovat o námitce pana poslance Teplíka.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 z přítomných 186 poslanců 137 pro, 21 proti. Návrh byl přijat. Čili budeme ještě jednou hlasovat o bodu 106/1 v části A.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Všechny části 106 jsou jeden pozměňovací návrh, takže budeme hlasovat II/A 106/1 až lomeno 6.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jste stanoviska. Zahájil jsem opakované hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 161 z přítomných 186 hlasovalo 84 pro, 90 proti.

 

Takže jeden hlas pana poslance Teplíka ve prospěch způsobil odliv devíti hlasů, takže moc pana poslance Teplíka je obrovská. (Smích.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní mi dovolte vyzvat vás k přesunu k položce 195 usnesení rozpočtového výboru. Naleznete ji 195 na str. 31 jako druhou odshora. Pan poslanec Severa požádal svým návrhem o individuální hlasování o této položce. Budeme tedy - raději opakuji - hlasovat o návrhu II/A195.

Zpravodaj tento návrh doporučuje. (Předkladatel rovněž doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 186 bylo 170 pro, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím - a já bych se zeptal sněmovny - jsme ukončili individuální hlasování požadovaná jednotlivými poslanci k usnesení rozpočtového výboru včetně námitek, o nichž bylo rovněž hlasováno.

Není-li žádného zpochybnění tohoto konstatování, nyní bych si dovolil sněmovnu vyzvat, aby jedním hlasováním potvrdila platnost - nebude-li námitek - všech tzv. zpřesnění, která zde zazněla. Vyjmenuji je. Jsou to návrhy B1, B53, B63, B64, B56 a zpřesnění přednesená ve třetím čtení pana poslance Hojdara, paní poslankyně Němcové a pana poslance Kapouna.

Není-li námitek, můžeme tato zpřesnění, která nemění věcnou podstatu návrhů nebo je uvádějí do souladu s tím, jak byly předneseny ve druhém čtení, můžeme jedním hlasováním platnost těchto zpřesnění schválit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 163 z přítomných 186 hlasovalo 181 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní můžeme hlasovat o usnesení rozpočtového výboru s výjimkou těch pozměňovacích návrhů, o kterých jsme již hlasovali, a ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů a ve smyslu právě přijatých zpřesnění jako o celku.

Zpravodaj doporučuje. (Pan ministr rovněž doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 164 z přítomných 186 hlasovalo 175 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP