(15.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Prosím, abychom nyní začali hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanoviska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Začneme částí I - změny v paragrafové části na straně 1, část z usnesení rozpočtového výboru - návrh A1. Zpravodaj doporučuje, pan ministr doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 147 z přítomných 186 poslanců 185 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh A2. Zpravodaj doporučuje, pan ministr rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Musíte do mikrofonu, pane ministře.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 148 z přítomných 186 poslanců 183 pro, jeden proti. Jeden vtipálek vždycky čeká na poslední setinu vteřiny, aby mohl změnit hlasování. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: A3. Doporučuji, pan ministr rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 186 poslanců 178 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh A4. Doporučuji, pan ministr rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 186 poslanců 182 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsme u návrhů B. První návrh B1.1 je dle mého názoru nehlasovatelný. Předkladatel pan poslanec Kvapil souhlasí.

Návrh B2 paní kolegyně Šojdrové. B2.1 je dle zpravodaje rovněž nehlasovatelný. Paní poslankyně souhlasí.

Jsme u návrhu B2.2. I tento návrh je dle názoru zpravodaje nehlasovatelný. Paní poslankyně Šojdrová souhlasí.

Můžeme hlasovat o návrhu B3. Zpravodaj doporučuje, pan ministr rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 151 z přítomných 186 poslanců 182 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní přistoupíme k části II, konkrétně k těm pozměňovacím návrhům z usnesení rozpočtového výboru v části A, které jsou dotčeny jinými pozměňovacími návrhy nebo u kterých bylo výslovně požadováno individuální hlasování.

První z těchto návrhů je návrh na straně 1 označený 1/3. Předložil ho pan poslanec Gongol pod pořadovým číslem B91. Zdůrazňuji - 1/3. O tom budeme hlasovat, aby nedošlo k mýlce. Zpravodaj návrh 1/3 doporučuje ke schválení.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Jestli tomu rozumím správně, je to původní návrh rozpočtového výboru. Rovněž doporučuji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 1/3. Vidím pochybnosti. Nehlasujeme o návrhu pana poslance Gongola B91. Ten totiž požadoval pouze individuálně hlasovat o 1/3. Hlasujeme tedy o podstatě návrhu 1/3, který zpravodaj i ministr doporučili ke schválení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 153 z přítomných 186 poslanců 162 pro, 24 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní analogicky o návrhu 1/4. Již nebudu uvádět tu složitost. Opět pan poslanec Gongol žádal individuální hlasování v první variantě svého návrhu B91 a zpravodaj i návrh 1/4 sněmovně doporučuje. Pan ministr rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 154 z přítomných 186 poslanců 157 pro, 23 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pan poslanec Tešnar ve své první variantě návrhu B22 požádal o individuální hlasování o návrhu 1/6. Ihned uvedu, že ve své druhé variantě navrhuje změnu návrhu 1/6, konkrétně nahrazení číslovky 200 mil. číslovkou 100 mil. Zpravodaj Poslanecké sněmovně návrh 1/6 doporučuje beze změny, nicméně správný postup hlasování by měl být tento: napřed pozměňovací návrh pana poslance Tešnara k nahrazení částky 200 částkou 100, v závislosti na výsledku budeme hlasovat o částce 100 nebo 200 v návrhu 1/6, a ten buď projde, nebo neprojde.

Nyní tedy hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Tešnara B22, varianta II. Stručně řečeno místo 200 mil. 100 mil. korun. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 155 z přítomných 186 poslanců 113 pro, 60 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím tedy v návrhu 1/6 dle přijatého pozměňovacího návrhu budeme hlasovat o částce 100 mil. Kč. Všechno ostatní v návrhu 1/6 zůstává. I po této korekci zpravodaj 1/6 doporučuje, pan ministr rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 156 z přítomných 186 poslanců 155 pro, 15 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní se v podkladovém materiálu IIA musíme přemístit o hodně vpřed na stranu 18 k položce 76 usnesení rozpočtového výboru, ke které dva poslanci - pan poslanec Langer a paní poslankyně Buzková - požádali o individuální hlasování, a zároveň pan poslanec Urban navrhl korekci textu v návrhu B52. Přesně stejně jako v předchozím případě proto navrhuji, abychom napřed v hlasování rozhodli o návrhu B52, tzn. o korekci textu, a poté abychom rozhodli o položce 76, tak jak požadovala paní místopředsedkyně i pan místopředseda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP