(Jednání opět zahájeno v 15.05 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byla jsem informována o tom, že zástupci jednotlivých poslaneckých klubů nalezli shodu v tom smyslu, že je možné pokračovat v jednání, ovšem s tím, že bychom dnes nehlasovali a o předložených návrzích hlasování by bylo hlasováno v úterý na začátku schůze. Takovýto postup je možný, pokud se na něm sněmovna usnese svým hlasováním. Jako předsedající samozřejmě nemám pravomoc takovouto věc rozhodnout. Máme-li tímto způsobem jednat, navrhuji na základě této dohody, která by byla tlumočena, procedurální usnesení, že Poslanecká sněmovna v průběhu dnešního odpoledne bude projednávat návrhy zákonů ve druhém čtení podle schváleného pořadu s tím, že o přednesených návrzích bude hlasováno v úterý, tj. 19. září.

Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu v hlasování pořadové číslo 85. Já vás pro jistotu všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 85. Ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 124 vyslovilo 43, proti 67.

 

Prosím, aby příští meziklubové dohody byly pevnější.

V tuto chvíli vládní návrh zákona o státním zastupitelství byl ukončen.

 

Dalším bodem tedy je

 

26.
Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Petra Nečase a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Ivana Hanačíková.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych velice stručně a ráda zmínila pouze určité poznatky z projednávání v ústavně právním výboru a řekla bych dva argumenty, které zde zazněly pro to, aby návrh zákona byl zamítnut.

Prvním z nich je názor, že je velice nemorální, abychom finančně postihovali pachatele trestné činnosti. Já si myslím, že tento názor nemusím ani komentovat.

Druhým argumentem, který zde zazněl, je z řad Ministerstva spravedlnosti to, že pokud budeme opět vymáhat pohledávky, tak to bude velmi neúčinné, protože vymáhání pohledávek je pouze u nás úspěšnost 14 %. Vůbec se nezmiňujeme o tom, že bychom vynalezli daleko lepší systém vymáhání pohledávek, ale raději Ministerstvo spravedlnosti zde volí cestu, že je lépe, aby tyto náklady hradili řádní daňoví poplatníci. Jak možná víte, loni tyto náklady činily půl miliardy korun.

To je vše, co jsem vám chtěla oznámit k tomuto návrhu zákona, a prosím, abyste se rozhodli tak, aby to bylo nejlepší pro občany této země.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Hanačíkové. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 578/2 a 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, ústavně právní výbor na své 54. schůze 15. června projednal návrh poslanců paní Hanačíkové, Svobody a Nečase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, tisk 578. Po odůvodnění a po rozpravě přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona zamítla. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krajíčkovi a nyní prosím, aby nás o jednání petičního výboru informoval pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vládo, paní a pánové, petiční výbor se návrhem zákona o novele trestního řízení, tisk 578, zabýval na svém zasedání dne 7. 9. tohoto roku a po projednání se usnesl na tom, aby tento návrh byl v jednání Poslanecké sněmovny zamítnut.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip, připraví se pan poslanec Cyril Svoboda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP