(14.50 hodin)

(pokračuje Buzková)

V hlasování pořadové číslo 82 rozhodneme o návrhu na znovuotevření obecné rozpravy.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 82. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 138 vyslovilo 83 a 43 bylo proti.

 

Konstatuji, že obecná rozprava byla znovu otevřena a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nejprve paní zpravodajka, která má přednost, paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si odkázat ve svém vystoupení na znění usnesení ústavně právního výboru a formálně navrhnout, abychom vyhověli doporučení ústavně právního výboru a vládní předlohu zákona o státním zastupitelství zamítli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Pan ministr už své závěrečné slovo přednesl, nechce hovořit znovu.

Nyní tedy lze konstatovat, že padly dva návrhy, a to návrh na vrácení návrhu zákona k novému projednání a návrh na zamítnutí návrhu zákona.

 

V hlasování pořadové číslo 83 budeme nejprve rozhodovat o návrhu na vrácení zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 83. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 141 vyslovilo 67 a 69 bylo proti.

 

Budeme tedy hlasovat o dalším návrhu, a to o návrhu na zamítnutí návrhu zákona, o kterém rozhodneme… Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci, byť tak činím každých pět minut.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 84. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 140 vyslovilo 72 a 68 bylo proti.

 

Nyní chvíli počkám na kontrolu hlasovacího protokolu. (Krátká pauza.) Zde pravděpodobně došlo k nějakému problému, ještě chvíli vyčkám. (Opět krátké přerušení jednání.) Takže se táži, zda mohu pokračovat. Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, mám požadavek na pětiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, budeme pokračovat v 15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP