(9.30 hodin)

(pokračuje Klaus)

Děkuji předkladateli, děkuji zpravodaji. Ukončili jsme projednávání bodu 80 a přecházíme k projednávání bodu

 

82.
Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 299/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní poslankyně Monika Horáková a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jaroslav Maňásek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 299/3. (Hluk v sále.) Prosím sněmovnu o klid a soustředění se na tento bod programu!

Táži se, kdo se chce zúčastnit rozpravy ke třetímu čtení. Nikdo. Rozpravu končím. Táži se, zda chtějí navrhovatelka či zpravodaj přednést závěrečná slova. Nechtějí.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, které byly uvedeny ve sněmovním tisku 299/3. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, ve druhém čtení byly vzneseny pouze pozměňovací návrhy k usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tisk 299/3, a proto navrhuji, abychom o těchto pozměňovacích návrzích hlasovali jako o celku, pokud nejsou námitky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doufám, že tyto pozměňovací návrhy máte všichni před sebou. Táži se, jestli má někdo námitky proti tomu, abychom o nich hlasovali jako o celku. Nikdo námitky nemá. Budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích jako o celku. Táži se předkladatelky na stanovisko. Je souhlasné. Táži se na stanovisko zpravodaje. Je souhlasné.

 

Zahajuji hlasování o tomto komplexním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 z přítomných 186 hlasovalo 171 pro, jeden proti. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 299, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 z přítomných 188 poslanců 152 hlasovalo pro, 6 proti. I tento návrh byl přijat. Byl přijat celý zákon.

 

Končím rozpravu o bodu 82 a přecházíme k projednávání bodu

 

83.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998
/sněmovní tisk 363/ - třetí čtení

 

Neklame-li mě zrak, vidím standardní problém, často opakovaný, kterým je nepřítomnost předkladatele vládního návrhu, místopředsedy vlády a ministra financí Mertlíka.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr putuje z ministerstva, které je odsud 200 m. Přerušuji jednání na pět minut.

 

(Jednání přerušeno v 9.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP