(9.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Teď jsem zahájil hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 289 z přítomných 178 poslanců 176 hlasovalo pro, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu A2 izolovaně. Stanovisko?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Předkladatel nesouhlasí. Rozumím tomu dobře? Já mám pocit, že pan předkladatel nesouhlasí se stanoviskem pana poslance Štraita, že se nemýlím? Já se ptám, jestli souhlasíte s tímto návrhem. Rozumím, že i předkladatel souhlasí s návrhem uvedeným v bodě 2.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pozitivně hlasujeme o bodu A2. (Hlasy: Co to je!) Pozitivně znamená ne, pozitivně nehlasujeme o návrhu proti, to je logické. (Hlas: To je zamotané. Smích. Potlesk.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 290 z přítomných 178 poslanců 149 hlasovalo pro, 25 proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny pod bodem B. Doporučujete hlasovat o obou najednou?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Budeme nejdříve hlasovat o bodu B1. Táži se na stanovisko.

 

Poslanec Radim Turek: Tuto formulaci jsem obdržel z legislativního odboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Asi neutrální. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh B1, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 291 z přítomných 179 poslanců 29 hlasovalo pro, 91 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bod B2. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Obě dvě jsou souhlasná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro B2, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 179 poslanců 178 hlasovalo pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pane poslanče, chcete nyní orientační hlasování, nebo můžeme vzít bod D?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedo, jak navrhnete vy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Teď uděláme bod D.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Dobře.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslanec Štrait předložil návrh k bodu D. Táži se, zdali o něm můžeme hlasovat dohromady.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Já proti tomu nic nemám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: I pan poslanec? (Reakce mimo mikrofon.) Prosím. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod bodem D. Táži se na stanoviska předkladatele.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Nesouhlasná. Zpravodaj - nesouhlasná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro pozměňovací návrh uvedený pod bodem D, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 z přítomných 181 poslanců 28 pro, 147 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedo, ještě zbývá hlasovat o E1 s výhradou, že bychom tam češtinsky dopracovali tu větu. Takže bod E1.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Respektuji návrh hlasovat o bodu E1.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zdá se mi to složitá věc, ale dobře.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Řešíme složité věci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 181 poslanců 177 hlasovalo pro, jeden proti. Čili i tento návrh byl přijat.

 

Nyní máme ono orientační hlasování. První orientační hlasování je návrh poslance Jana Svobody uvedený pod bodem C1. Druhý je návrh poslance Cyrila Svobody uvedený pod bodem E2. Zahájím orientační hlasování o těchto návrzích. Doufám, že všichni vědí přesně, o čem mají hlasovat. (Nejsou námitky.)

 

Kdo je pro návrh pana poslance Jana Svobody, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v orientačním hlasování pořadové číslo 295 z přítomných 180 poslanců 84 hlasovalo pro.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu poslance Cyrila Svobody uvedeném v bodě E2, orientační hlasování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v orientačním hlasování pořadové číslo 296 z přítomných 182 poslanců 45 hlasovalo pro tento návrh, což je o 39 méně než proti návrhu prvnímu.

 

Dáme tedy hlasovat nyní normálním hlasováním o návrhu uvedeném v bodě C1. Stanoviska předkladatele?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Předkladatel neutrální, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 z přítomných 183 poslanců 93 hlasovalo pro, 51 proti. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Rozumím tomu tak, že jsme vyřešili všechny pozměňovací návrhy, a proto přistoupíme k hlasování o návrhu jako celku. (Nejsou námitky.) Přednesu návrh usnesení, kterým je:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945, podle sněmovního tisku 251, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 z přítomných 182 poslanců 179 hlasovalo pro, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP