(17.30 hodin)

(pokračuje Langer)

V tuto chvíli tedy předložím procedurální návrh, kterým by Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že bod s pořadovým číslem 118 nebude projednáván po 19. hodině dnešního dne, nýbrž již v tuto chvíli.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 247 a ptám se, kdo je pro předložený procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 90 bylo pro návrh 75, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme projednávat tento bod a prosím vedoucího, resp. zástupce vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, aby nám uvedl předložený materiál a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. V mém podkladovém materiálu je místo paní kolegyně Vlasty Štěpové zaznamenán pan poslanec Cyril Svoboda. (Nebyl přítomen.)

Dobře, přeskočíme Radu Evropy, stejně máme pochybnosti o Radě Evropy.

Prosím vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pana poslance Petra Šuláka. Ten však také není přítomen, je na dnešním jednání omluven. Prosím zástupce. (Nebyl přítomen.) Mám nepříjemný pocit, že se tímto ukazuje "vysoká" užitečnost a potřebnost těchto stálých delegací. (Potlesk.)

Dovolte mi ještě třetí pokus. Prosím, aby se slova ujal, materiál uvedl a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny vedoucí stálé delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem poslanec Jan Zahradil, abychom to měli rozloženo na všechny politické strany. (Nebyl přítomen.) Prosím kolegu Jiřího Payna, resp. kolegu Petra Mareše. (Nebyli přítomni.) Také je nevidím za Parlamentní shromáždění NATO.

Prosím pan poslance Milana Ekerta, vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. (Bouřlivý potlesk.) Pane poslanče, aniž jste řekl slovo, už vás vítá bouřlivý potlesk. Zaslouženě.

 

Poslanec Milan Ekert: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dovolím si vás seznámit s činností České národní skupiny v Meziparlamentní unii.

Meziparlamentní unie byla založena v roce 1889 a v současné době má 138 členů. Cílem Meziparlamentní unie je prostřednictvím meziparlamentního dialogu podporovat kontakty a výměny názorů mezi parlamentáři z celého světa a zkoumat některé otázky celosvětového významu. Svými periodiky a různými publikacemi se snaží přispívat k rozvoji informovanosti o fungování parlamentních institucí a přispět k posílení jejich způsobu činnosti.

Současnou prioritou Meziparlamentní unie je prohloubení vazeb s Organizací spojených národů. V posledním roce pokračuje v úsilí zahájeném podpisem smlouvy o spolupráci s OSN v červenci 1996 o stále aktivnější zapojení do činnosti jednotlivých orgánů OSN. K podepsaným dohodám s UNDP, UNESCO a FAO zanedlouho přibude dohoda o spolupráci s ILO a Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva, které schválila Meziparlamentní rada na posledním zasedání v průběhu 101. meziparlamentní konference v Bruselu. Ve spolupráci s OSN připravuje Meziparlamentní unie konferenci předsedů parlamentů v září roku 2000 v sídle OSN v New Yorku.

Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie tvoří osm poslanců a čtyři senátoři. Delegace byla v Poslanecká sněmovně zvolena dne 20. října 1998, v senátní části delegace došlo ke změnám po podzimních volbách.

Složení delegace je následující: poslanec Milan Ekert, vedoucí delegace, předseda České národní skupiny MPU; poslanec Zdeněk Jičínský; poslanec Václav Nájemník; poslankyně Veronika Nedvědová; poslanec Pavel Pešek; poslanec Jaromír Schling; poslankyně Alena Svobodová; poslanec Pavel Tollner; senátor Vladimír Oplt, místopředseda České národní skupiny MPU; senátor Václav Reitinger; senátorka Jitka Seitlová; senátor Milan Špaček.

Česká delegace se aktivně podílí na práci statutárních orgánů Meziparlamentní unie. Dvakrát ročně se účastní statutární konference MPU, v rámci níž se konají zasedání stálých výborů MPU, Meziparlamentní rady a zasedání žen parlamentářek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte pane poslanče, omlouvám se, že vám vstupuji do vašeho vystoupení, neb jsem si povšiml, že nám vlastně přednášíte zprávu, kterou v písemné podobě máme k dispozici. Stálo by možná za to z ní "vyseknout" jen ty nejdůležitější pasáže, které by nám neměly uniknout, a myslím, že by to bylo postačující.

 

Poslanec Milan Ekert: Pane místopředsedo, děkuji vám za zjednodušení práce. Pevně věřím, že poslankyně a poslanci si uvedenou zprávu přečtou.

Dovolím si tedy přečíst pouze závěrečnou část oné zprávy, protože ji pokládám za nejdůležitější.

Česká delegace je respektovaným členem MPU. Na základě aktivní účasti v orgánech MPU, s důrazem na činnost v teritoriální skupině Dvanáct plus, a neformálních kontaktů s parlamentáři celého světa bude vytvářet perspektivní předpoklady pro naplňování záměrů zahraničněpolitické orientace České republiky.

Na následující 102. meziparlamentní konferenci v Berlíně se delegace pokusí získat další zastoupení ve statutárních orgánech MPU. I nadále bude předsednictvo národní skupiny usilovat o oprávněné snížení našich příspěvků do rozpočtu MPU.

Mezi významné aktivity MPU se v posledních letech zařadil soustavný tlak směřující k prosazení zákazu používání protipěchotních min. Česká republika se v těchto dnech stává další zemí, která se k Ottawské konvenci praktickými kroky připojuje.

Stálá delegace zahájí v září t. r. diskusi, která by měla do budoucna směřovat k vytvoření jasnějších pravidel pro činnost skupin přátel, a to především z důvodu zvýšení jejich aktivity, reprezentativního zastoupení jednotlivých politických klubů a koordinace se vznikajícími skupinami přátel v Senátu Parlamentu ČR.

Na závěr si dovolím předložit návrh usnesení, který by zněl takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje zprávu o činnosti České národní skupiny v Meziparlamentní unii od počátku 3. volebního období do června 1999."

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím o slovo vedoucího stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie pana poslance Michala Lobkowicze. (Potlesk.) Souhlasím s vámi, že i on si za svoji přítomnost zde zaslouží potlesk.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Beru to také jako jistou kompenzaci vaší poněkud štiplavé poznámky ke stálým delegacím, kterou jste před chvílí pronesl. Domnívám se, že při vším skepticismu, který můžeme mít o činnosti některých meziparlamentních institucí, je důležité, aby se v nich Česká republika zúčastnila na jejich aktivitě.

Západoevropská unie patří mezi nejstarší západoevropské organizace, nicméně v posledních desítkách let nevyvíjela příliš velkou aktivitu, čímž si vysloužila v západní Evropě přezdívku "spící princezna". V poslední době prochází nicméně dynamickým vývojem, který je i pro nás důležitý, protože, jak je vám pravděpodobně známo, zvýšila se politická ochota v západní Evropě převzít část spoluodpovědnosti Evropy za bezpečnost v Evropě. Vyústěním této zvyšující se politické ochoty jsou rozhodnutí přijatá na summitu NATO ve Washingtonu a na zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem, přičemž účastníci těchto summitů potvrdili ochotu a připravenost více se spolupodílet na obraně evropského kontinentu.

Hlavní problém při tomto procesu spočívá v tom, že je rozdílné členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii, zejména proto, že celá koncepce společné evropské obrany vychází z představy existence jediné vojenské struktury. Toto je samozřejmě také klíčový problém, který se týká České republiky jakožto země, která je členem NATO a není členem Evropské unie.

Proces integrace Západoevropské unie do Evropské unie vyvolává následující otázky: jak do mechanismů týkajících se společných operací zahrnout členy aliance - nečleny Evropské unie, což je náš případ, jak do plánování naopak zapojit členy Evropské unie - nečleny NATO, což mj. komplikuje jejich tradiční neutralita, jak vymezit vztah Evropské unie a NATO pro případy, kdy by Evropská unie měla použít prostředky NATO pro své operace.

Posledním problémem, který se nás samozřejmě také dotýká, je zajištění parlamentní kontroly, kdy není jasné, zda přechodem Západoevropské unie do Evropské unie dojde také k zániku Shromáždění Západoevropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP