(14.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Páté hlasování: Jednat se bude každý den i po 19. hodině do 21.00 hodin. Budou projednávány zprávy, mezinárodní smlouvy a nekonfliktní zákony v prvém čtení, přičemž bude respektována každá žádost klubu o odložení hlasování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 193 poslanců 161 hlasovalo pro, 13 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

V pátek odpoledne se nebude začínat další bod po 16.30 hodin.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 194 poslanců 185 hlasovalo pro, 4 hlasovali proti. Děkuji.

 

Hlasovací doba pro první čtení a případná veta z večera bude pevně stanovena na 9.00 hodin následujícího dne ráno.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 ze 194 přítomných 173 pro, 8 proti. Návrh byl přijat.

 

A konečně poslední - při prvních čteních zákonů se veškerá hlasování i případné návrhy na odročení budou konat po ukončení rozpravy.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 195 poslanců 169 hlasovalo pro, 19 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Čili chtěli jsme zracionalizovat naše jednání, teď jsme si ho o pár minut prodloužili tímto hlasováním. Ale všechny tyto návrhy byly přijaty.

Dále bych chtěl sdělit, že ve čtvrtek 17. června jsem obdržel dopis od předsedy vlády Miloše Zemana, ve kterém mě informoval, že vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. Vláda při této příležitosti využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona o jednacím řádu sněmovny a navrhla, abych vyhlásil k projednání tohoto vládního návrhu stav legislativní nouze.

Zároveň jsem byl vládou požádán, abych rozhodl, že uvedený vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 274, bude projednán v době vyhlášeného stavu legislativní nouze pouze ve zkráceném jednání.

Oznamuji, že dne 18. června jsem svým rozhodnutím číslo 19 vyhlásil stav legislativní nouze od 29. června, tj. ode dneška, do 7. července. Dále jsem rozhodl o projednání předloženého vládního návrhu ve zkráceném jednání, přikázal jsem jej výboru pro obranu a bezpečnost k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení jeho usnesení do 29. června do 24.00 dnes.

Vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu máme ve stavu legislativní nouze posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Pokud potvrdíme trvání stavu legislativní nouze, je ještě třeba, abychom se vyjádřili, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného zákona ve zkráceném jednání. Teprve nyní se táži, zda jsou námitky proti trvání stavu legislativní nouze a zda jsou námitky proti podmínkám pro projednání návrhu ve zkráceném jednání.

Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, přikročíme k hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze a souhlasí s tím, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 274, byl projednán ve zkráceném jednání."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 194 poslanců 136 hlasovalo pro, 42 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Bohužel musím zopakovat ještě jednou podobnou proceduru. V pondělí, včera 28. června, jsem obdržel dopis od předsedy vlády, ve kterém mě informoval, že vláda schválila návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize. Vláda při té příležitosti využila svého práva a navrhla, abych vyhlásil k projednání tohoto návrhu zákona stav legislativní nouze. Zároveň jsem byl požádán o zkrácené jednání.

Dne 29. června, tedy dnes, jsem svým rozhodnutím číslo 22 stav legislativní nouze od 29. června do 7. července vyhlásil. Rozhodl jsem o projednání ve zkráceném jednání, přikázal jsem jej k projednání rozpočtovému výboru a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro jeho usnesení do zítřka 30. června do 24.00 hodin.

Opět i teď máme posoudit, zda stav legislativní nouze trvá a zda jsou splněny podmínky pro projednání zákona ve zkráceném jednání.

Opět se táži, zda chce někdo vystoupit v rozpravě k tomuto mému návrhu. Pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, jednací řád říká, že stav legislativní nouze může být vyhlášen za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu a kdy státu hrozí značné hospodářské škody. To jsou materiální podmínky pro to, aby mohl být vyhlášen stav legislativní nouze. Já navrhuji, jestli bychom dostali jako Poslanecká sněmovna bližší zdůvodnění, jestli byly materiální podmínky naplněny těmi dvěma návrhy, které jsou předmětem jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji panu poslanci. Táži se pana předsedy vlády nebo ministra financí - toho tu nevidím.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, důvod vlády je prostý. Poté co tato sněmovna nevyjádřila souhlas, což vedlo ke stažení vládního návrhu, ve své diskusi k financování jak humanitární, tak další pomoci obětem kosovské krize prostřednictvím zvýšení rozpočtového deficitu, rozhodla se vláda akceptovat návrh nejsilnější opoziční strany na emisi státních dluhopisů. Protože však při standardním projednávání tohoto návrhu zákona by hrozilo nebezpečí, a zde odpovídám panu poslanci Svobodovi, že vláda nedodrží své mezinárodní závazky vyplývající z humanitární pomoci kosovským uprchlíkům. Ale prosím, abychom si uvědomili, že se také jedná o financování akcí, které sněmovna v minulosti schválila, ať už jde o vyslání 6. polní nemocnice, o vyslání roty a dalších sil do Kosova, tak z těchto důvodů, a protože prostředky určené v rozpočtu Ministerstva vnitra na humanitární pomoc pro uprchlíky již byly poskytnutou formou pomoci vyčerpány, navrhuje vláda z těchto důvodů zrychlené projednávání. Opakuji tedy znovu, akceptovali jsme návrh nejsilnější opoziční strany na její řešení problému.

Nicméně upozorňuji, že kdyby tyto prostředky nebyly projednány urychleně a tímto způsobem, znamenalo by to zastavit humanitární pomoc Kosovu, ať už na našem území, nebo v Albánii, nebo kdekoliv jinde. To je vše.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP