(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi vlády. Chce se ještě někdo jiný vyjádřit v rozpravě? Pan poslanec Svoboda. (Hlásí se poslanec Filip.) Ano, pan předseda klubu může mít přednost.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo vlády, vládo, paní a pánové, já si nemyslím, že by ve zkráceném projednávání mohly být rozptýleny některé obavy, které se týkají toho, zda by ony vydané státní dluhopisy nemohly být použity i na jiné účely než o kterých mluvil pan předseda vlády. Se zkráceným projednáváním prostě nesouhlasím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Slovo má pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážený pane premiére, chápu, že tady možná je ještě důvodnější tento postup u druhého návrhu než u prvního, nicméně já jsem se chtěl zeptat, který z materiálních znaků, které jsou uvedeny v § 99, je tady naplněn, zda jde o zásadní ohrožení základních práv a svobod občanů nebo zda jde o bezpečnost státu nebo zda státu hrozí značné hospodářské škody. Jednací řád nepočítá ani s respektováním vůle opoziční strany a nepočítá ani s plněním mezinárodních závazků. Myslím si, že bychom tuto informaci mohli dostat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě jednou předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Dovolte mi, abych panu poslanci Svobodovi odpověděl naprosto jednoznačně. § 99 týkající se legislativní nouze hovoří o bezpečnosti státu. Bezpečnost státu je integrální a je dána naším členstvím v bezpečnostní alianci. Z tohoto členství vyplývají určité konkrétní závazky, které se týkají Kosova. Abychom těmto závazkům dostáli, navrhujeme stav legislativní nouze. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já myslím, že argumentace je srozumitelná. (Ozývá se hlučný smích z pravé strany sálu.) Řekl jsem, že argumentace je srozumitelná a že nepochybně má každý z 200 poslanců svoji interpretaci této věci a svým hlasováním dá najevo, jak s touto věcí naloží. Hurónský smích se mi zdá velmi neadekvátní, páni vznešení kolegové, sedící napravo. Prosím.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, máte pravdu, že argumentace je srozumitelná. Protože pan předseda vlády argumentoval tak, jak argumentoval, je podle mého názoru potřeba říci, že méně někdy znamená více. Pana předseda vlády vlastně potvrdil to, že nepřicházejí v úvahu ty důvody, na které upozorňoval pan poslanec Cyril Svoboda. Není tedy důvod k setrvání na stavu legislativní nouze, a pokud by vaše otázka zněla, pane předsedo, jako u předchozího bodu, zda jsou námitky proti tomu, že trvá stav legislativní nouze, za sebe odpovídám - vážení přátelé, ano, jsou takové námitky, mám je.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Matulkovi, že se pokusil mě a dalších 199 kolegů přesvědčit, že jsou námitky. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Jelikož se nikdo nehlásí, končím rozpravu a přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze a souhlasí s tím, aby vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize podle sněmovního tisku 281 byl projednán ve zkráceném jednání."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 196 poslanců 124 hlasovalo pro, 55 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Teprve nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 15. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve mé návrhy.

Navrhuji zařadit nový bod, o kterém jsme právě rozhodli, a to sněmovní tisk 281, státní dluhopisy, zkrácené jednání, na pátek 2. července jako první bod odpoledního jednání. Sněmovní tisk byl dnes rozdán obvyklou cestou.

Můj druhý návrh je, aby jako první bod ve čtvrtek 1. července odpoledne byl zařazen sněmovní tisk 274, to je dnešní 57. bod návrhu pořadu, s tím, že bude projednán ve zkráceném jednání, tedy nikoliv první čtení, jak jsme před chvílí rozhodli svým hlasováním.

Konečně vám chci sdělit, že ministr spravedlnosti Otakar Motejl mě písemně požádal o přesunutí bodu 3 a 12 návrhu pořadu nejdříve na čtvrtek 1. července a stejně tak pan poslanec Vladimír Doležal mě písemně požádal o přesunutí bodu 10 návrhu pořadu také nejdříve na čtvrtek 1. července.

To jsou mé tři návrhy, které uplatním při hlasování. Nyní prosím, abyste se k návrhu pořadu přihlásili vy. Mám zde v tuto chvíli 9 přihlášek. První byla paní poslankyně Petra Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby body 13 až 20, to je celý soubor bodů s pracovním názvem "branná legislativa", byl projednáván zítra od 9 hodin. Tento návrh předkládám mimo jiné na základě konzultací na jednání vedení sněmovny s předsedy poslaneckých klubů a na žádost ministra obrany.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se hlásí pan poslanec Petr Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji zařazení bodu s názvem "Vládní návrh usnesení, kterým se vyslovuje souhlas s podmínkami, za kterých Česká republika vstoupí do pátého rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a vývoje". Tento bod nemohl být zařazen, pokud je mi známo, protože teprve 1. 7. uplyne zákonná lhůta na projednání ve výborech. Proto navrhuji z hlediska toho, že hrozí nebezpečí z prodlení, zařazení tohoto bodu na 2. 7. ráno, abychom splnili svůj slib příslušným orgánům Evropské unie, že co nejrychleji oznámíme výsledek našeho jednání. Jedná se o druhé čtení smlouvy. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane kolego, my jsme se domluvili, že smlouvy se budou projednávat po 19. hodině. Nebyl byste třeba ochoten dát alternativní návrh např. na středu 7. července?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP