Sněmovní tisky
Mgr. Petr Gandalovič - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 6 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 18/0 Novela z. o registračních pokladnách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 494/2006 Sb.
 342/0 Novela z. o převodu zemědělských a lesních pozemků - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 118/2008 Sb.
 414/0 Novela z. o spotřebních daních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2008 Sb.
 677/0 Novela z.o Ústředním kontrolním a zkušeb. ústavu zemědělském Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 678/0 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 95/2009 Sb.
 760/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním


ISP (příhlásit)