Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: zdravotně postižený člověk

Celkem nalezeno 75 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 132 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 231 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 305 Novela z. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti Poslanecký návrh zákona  
 334 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 749 Novela zák. o územním plánování a st.řádu (stavební zákon) Poslanecký návrh zákona Schváleno, 43/1994 Sb.
 765 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 1533 Interpelace poslance Jana VikaPísemná interpelace 
 1556 Otázka poslance Jiřího DrápelyPísemná interpelace 
 1617 Interpelace poslankyně Gerty MazalovéPísemná interpelace 
 1670 Interpelace poslance Miloše SkočovskéhoPísemná interpelace 
 1951/0 Zákon - novela stavebního zákona Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 142/0 Návrh novely zákona ČNR o sociální potřebnosti Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 158/0 O.Vrchy ve věci vyřizování žádostí o průkaz ZTPPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 187/0 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 137/1996 Sb. Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 390/0 Návrh novely zákona o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 298/0 Návrh novely zákona o DPH Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 337/0 Novela zákona o DPH - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 17/2000 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 92/0 Návrh zákona o sociální potřebnosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 280/2003 Sb.
 415/0 Novela z. školský zákon Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 700/0 Interpelace P.Nečase na Z Škromacha ve věci přidělování finanč. prostř. nestátním organizacímPísemná interpelaceStažena

1 2 3 4ISP (příhlásit)