Sněmovní tisk 140/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t014000.pdf (Dokument PDF, 194 KB)t014000.docx (Dokument DOCX, 26 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0140a0.pdf (Dokument PDF, 152 KB)t0140a0.docx (Dokument DOCX, 27 KB)

Rozesláno poslancům

3. dubna 2018 v 9:40
ISP (příhlásit)