Usnesení PS č. 1294

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/ - třetí čtení (13. července 2016)

Související sněmovní tisky

608 Novela z. o dráhách
ISP (příhlásit)