Usnesení PS č. 1170

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016 /sněmovní tisk 729/ - prvé čtení (11. dubna 2016)

Související sněmovní tisky

729 Sml.mezi ČR a Rakouskou rep.o spolupr.v obl.zdr.záchr.služby
ISP (příhlásit)