Usnesení PS č. 1163

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 745/ - prvé čtení (13. dubna 2016)
ISP (příhlásit)