Sněmovní tisk 926/0
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t092600.pdf (Dokument PDF, 840 KB)t092600.doc
t0926a0.pdf (Dokument PDF, 422 KB)t0926a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0926b0.pdf (Dokument PDF, 980 KB)t0926b0.docx (Dokument DOCX, 214 KB)

Rozesláno poslancům

3. října 2016 v 14:51
ISP (příhlásit)