Sněmovní tisk 543/0
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t054300.pdf (Dokument PDF, 90 KB)t054300.odt (Dokument ODT, 41 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0543a0.pdf (Dokument PDF, 71 KB)t0543a0.odt (Dokument ODT, 43 KB)

Rozesláno poslancům

10. července 2015 v 10:22
ISP (příhlásit)