Sněmovní tisk 47/0
Novela z. o civilním letectví - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t004700.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t004700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0047a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0047a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0047b0.pdf (Dokument PDF, 696 KB)t0047b0.doc
t0047c0.pdf (Dokument PDF, 542 KB)t0047c0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0047d0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0047d0.doc

Rozesláno poslancům

3. prosince 2013 v 13:27
ISP (příhlásit)