Sněmovní tisk 380/0, část č. 1/6
Novela z. o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t038000.pdf (Dokument PDF, 416 KB)t038000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0380a0.pdf (Dokument PDF, 549 KB)t0380a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0380b0.pdf (Dokument PDF, 347 KB)t0380b0.doc

Rozesláno poslancům

5. ledna 2015 v 13:14
ISP (příhlásit)