Sněmovní tisk 295/0
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029500.pdf (Dokument PDF, 204 KB)t029500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0295a0.pdf (Dokument PDF, 325 KB)t0295a0.doc

Rozesláno poslancům

3. září 2014 v 22:41
ISP (příhlásit)