Sněmovní tisk 25/0
Novela z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002500.pdf (Dokument PDF, 670 KB)t002500.doc

Rozesláno poslancům

2. prosince 2013 v 8:40
ISP (příhlásit)