Sněmovní tisk 1086/0
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t108600.pdf (Dokument PDF, 197 KB)t108600.docx (Dokument DOCX, 25 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1086a0.pdf (Dokument PDF, 538 KB)t1086a0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
Další  
t1086b0.pdf (Dokument PDF, 122 KB)t1086b0.docx (Dokument DOCX, 97 KB)

Rozesláno poslancům

5. dubna 2017 v 10:00
ISP (příhlásit)