Sněmovní tisk 479/0
Novela z. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
ISP (příhlásit)