Usnesení PS č. 1298

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu /sněmovní tisk 686/ - třetí čtení (17. června 2009)
ISP (příhlásit)